01/2022

Plnou on-line verzi tohoto čísla připravujeme.

Děkujeme za pochopení

 

 

Doporučené články

Úvodník 01/2022

01/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

01/2022 Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Narodil se krátce před okupací spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy do rodiny strojního inženýra a operátorky v Plzni. O svém budoucím zaměření se stanoveným cílem věnovat se medicíně měl poměrně jasno již ve 4. třídě základní školy po jedné z besed na lékařské téma - obvyklá touha být kosmonautem nebo prezidentem se u něj tedy prakticky neprojevila a ani nyní se neobjevuje. V době studia na gymnáziu v Plzni (1982-1986, původně Pionýrů, nyní Masarykovo) jej bavily spíše humanitní než technické předměty a po jeho zdárném ukončení se mu skutečně podařilo složit přijímací zkoušky na medicínu, čímž se přiblížil svému snu a přání, a v letech 1986-1992 vystudoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.
CELÝ ČLÁNEK