Přelomová studie ADAURA - osimertinib v adjuvantní léčbě EGFR mutovaného NSCLC

01/2022

MUDr. Marie Drösslerová

Pneumologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Ani radikální chirurgická léčba časného stadia nemalobuněčného plicního karcinomu (non-small cell lung cancer, NSCLC) nedává jistotu vyléčení. Adjuvantní chemoterapie zlepšuje absolutní pětileté přežití pouze o cca 5 %. Řadu let nedošlo v adjuvanci k zásadní inovaci. Studie ADAURA přináší průlom. Došlo dokonce k jejímu předčasnému odslepení. Důvodem jsou impozantní výsledky osimertinibu v adjuvantním podání u pacientů s NSCLC s mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR), stadia IB-IIIA. A právě přelomové studii ADAURA je článek níže věnován.

 

Klíčová slova

NSCLC (nemalobuněčný plicní karcinom), stadium IB-IIIA, EGFR mutace, osimertinib, adjuvantní léčba

 

SUMMARY

Even radical surgical treatment of early stage non-small cell lung cancer (NSCLC) does not provide 100% chance to be definitely cured. Adjuvant chemotherapy increases the 5-year survival rates by around 5%. There have been no advances in adjuvant treatment for a long time. ADAURA is a breakthrough trial. The trial was unblinded early after overwhelming efficacy in the adjuvant treatment of patients with stage IB-IIIA EGFR (epidermal growth factor receptor)-mutated NSCLC. This article describes ground-breaking ADAURA trial.

 

Key words

NSCLC (non-small cell lung cancer), stage IB-IIIA, EGFR mutation, osimertinib, adjuvant treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM