Ireverzibilní elektroporace jako salvage metoda radiorekurentního karcinomu prostaty - kazuistika

01/2022

MUDr. Rostislav Kotásek; Mgr. Luboš Homola; doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

 

SOUHRN

Radioterapie představuje vedle radikální prostatektomie základní léčebnou metodu lokalizovaného karcinomu prostaty. I přes významné pokroky v radioterapii stále dochází téměř u třetiny pacientů k lokální recidivě onemocnění. Současné možnosti kurativní terapie lokální recidivy karcinomu prostaty po radioterapii zahrnují radikální prostatektomii, brachyterapii, kryoablaci, fokusovaný ultrazvuk vysoké intenzity (high-intensity focused ultrasound, HIFU). Vzhledem ke změnám tkání po proběhlém ozáření jsou všechny tyto metody zatíženy významným rizikem klinicky závažné toxicity a selhání léčby. Proto je velká část pacientů s radiorekurentním karcinomem prostaty léčena pouze paliativní hormonální léčbou, případně sledována bez aktivní terapie. Jednu z perspektivních metod u této skupiny pacientů představuje ireverzibilní elektroporace (irreversible electroporation, IRE). Kazuistika prezentuje pacienta s lokální recidivou karcinomu prostaty ošetřeného metodou IRE na našem pracovišti.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, lokální recidiva, salvage terapie

 

SUMMARY

Radiotherapy is beside surgery a standard therapeutic procedure in treatment of localized prostate cancer. However local failure occurs almost in one third of patients despite significant progress in radiotherapy. Current salvage treatment options include radical prostatectomy, brachytherapy, cryoablation, high-intensity focused ultrasound (HIFU). All these procedures can lead frequently to severe toxicity and treatment failure due to tissue changes after previous irradiation. Therefore many patients with radiorecurrent prostate cancer are treated with palliative hormonal therapy or observed. Irreversible electroporation (IRE) represents one of promising treatment methods in this setting. In our case report we present a patient with local failure after radiotherapy for prostate cancer treated by IRE.

 

Key words

prostate cancer, local failure, salvage treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM