• IN EDITION MEDICUS WAS PUBLISHED

  MULTIDISCIPLINARY APPROACH to Oesophageal and gastric cancer

   

  EDITOR: RADKA OBERMANNOVA
  ASSOCIATE EDITORS: FLORIAN LORDICK, LUBOS PETRUZELKA

  This book aims at highlighting the present and very dynamic development in the field of pper GI cancers. Oesophageal and gastric cancer are diseases with poor prognosis. Looking back to ous efforts to treat these serious malignancies have been dated already to the ancient periods. The introductory chapter of this issue is therefore dedicated to history of gastric cancer that is tightly connected to history of development of surgical techniques. Surgery remains the basic cornerstone of the treatment of localized oesophageal and gastric cancer and chapters attributed to surgery delineate the sustained development either in classical surgical techniques but also an implementation of new technologies, especially robotic surgery into clinical practice.

  Price: 790 CZK (31EUR),  Order: info@currentmedia.cz
   

  MORE INFORMATION 

  Obrázek

   

 • V EDICI MEDICUS PRÁVĚ VYŠLO

  Neuroendokrinní nádory v kasuistikách

  Eva Sedláčková a kol.

  Neuroendokrinní nádory jsou relativně vzácné , i když jejich incidence a zejména prevalence celosvětově stoupá . Představují velmi heterogenní skupinu nádorů, které se liší místem původu, stupněm diferenciace a tedy i maligním potenciálem, a rozmanitou hormonální produkcí nebo její absencí. Kniha kazuistik neuroendokrinních nádorů ilustruje jednotlivé typy nádorů jednak podle lokalizace  (plíce, thymus, žaludek, tenké střevo, pankreas, appendix, tlusté střevo, konečník,  vzácné lokalizace), ale i podle histologického typu  a specifické hormonální produkce a její symptomatologie. Kazuistiky jsou zaměřeny na klinickou, laboratorní i zobrazovací diagnostiku a možnosti terapie daného typu nádoru. Zvláštní oddíl je věnován i geneticky podmíněným nádorům (MEN1, MEN2, VHL syndrom) a neuroendokrinním nádorům dětského věku.  Autory kazuistik jsou zkušení  lékaři z center, která se dlouhodobě léčbou neuroendokrinních nádorů zabývají.
   

  VÍCE INFORMACÍ O KNIZE 

  Obrázek
 • V EDICI MEDICUS PRÁVĚ VYŠLO

  Onkologie v kostce

  Samuel Vokurka, Petra Tesařová  a kol.

   

  Klinická onkologie je zajímavá, dynamicky se rozvíjející medicínská disciplína. Je to obor z mnoha důvodů obtížný a náročný, který ale umožňuje uplatnění osobám různého zaměření. Přináší velkou satisfakci těm, kteří se chtějí věnovat smysluplné klinické práci, je oborem vhodným pro ty, kteří vidí svoji budoucnost ve vědě a výzkumu, a je také dobrou volbou pro ty, kteří mají technické schopnosti a chtějí pracovat s nejmodernějšími přístroji, protože klinická onkologie je úzce spojená s radioterapií. Onkologie má ale přes všechny terapeutické pokroky stále nálepku disciplíny příliš dotčené smrtí, beznadějí a terapeutickým neúspěchem. Možná to je jeden z důvodů, proč není mnoho absolventů lékařských fakult, kteří by se onkologickým směrem chtěli vydat.

   

  VÍCE INFORMACÍ O KNIZE 

  Obrázek

Aktuální články

Nežádoucí účinky protinádorové terapie v ambulanci praktického lékaře

05/2019 MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Onkologická léčba může být provázena řadou nežádoucích účinků. Vždy se snažíme naše pacienty edukovat, jsou vybaveni telefonním pohotovostním číslem a často i tzv. záchrannou medikací, kterou mohou užít v případě potíží (antiemetika, antidiarhoika, analgetika atd.). Přesto mohou nastat situace, kdy pacienti jdou se svými potížemi primárně za praktickým lékařem (doporučené léky neužívají nebo doporučená medikace nestačí, pacient si léky nevyzvedl v lékárně apod.). Dobrá spolupráce mezi praktickým lékařem a onkologem je proto velmi důležitá. V článku budou představeny nejčastější nežádoucí účinky onkologické léčby včetně imunoterapie a jejich zvládání v ambulanci praktického lékaře.
CELÝ ČLÁNEK

Neuroendokrinní nádory žaludku

05/2019 MUDr. Michaela Miškovičová
Neuroendokrinní nádory žaludku představují vzácnou a velmi heterogenní skupinu neuroendokrinních nádorů. Většina z nich histogeneticky vychází z ECL (enterochromaffin-like) buněk - neuroendokrinních buněk žaludeční sliznice, které produkují histamin, čímž se podílejí na regulaci žaludeční sekrece a tvorbě žaludeční kyseliny. V literatuře je proto často uváděno jejich pojmenování „ECLomy". Jejich incidence zdánlivě stoupá, zejména zvyšující se dostupností gastroskopických vyšetření s rutinním odběrem biopsií. Neuroendokrinní nádory žaludku zahrnují široké spektrum od nízce po vysoce maligní léze, které se liší svou patogenezí, histomorfologickou charakteristikou a s tím souvisejícím biologickým chováním a prognózou. Mohou se prezentovat klinickými symptomy, nebo jsou velmi často asymptomatické; projevy karcinoidového syndromu, jak je známe u jiných neuroendokrinních nádorů, jsou u této diagnózy extrémně vzácné. Kromě časné identifikace je nejdůležitějším faktorem jejich správného managementu přesná klasifikace, která je nutná k nasazení optimální terapeutické strategie.
CELÝ ČLÁNEK

Těhotenství po léčbě karcinomu prsu

05/2019 MUDr. Renata Koževnikovová
Karcinom prsu je nejčastější malignitou ženské populace. V posledních letech nestoupá incidence a zlepšuje se prognóza choroby. Ženy do 40 let sice tvoří malou část nově diagnostikovaných případů, ale s prodlužováním věku zahájení reprodukce je stále častější otázka pacientek v těhotenství po léčbě karcinomu prsu. Dostupná data prokazují bezpečnost těhotenství po léčbě, nezávisle na typu a stadiu onemocnění, pokud těhotenství začalo po léčbě, resp. po diagnóze karcinomu prsu. Sledovali jsme těhotenství u pacientek léčených na našem pracovišti v letech 2003-2016. Celkem bylo zaznamenáno 44 těhotenství u 29 žen. Narodilo se 38 zdravých dětí, 1 mrtvé dítě, 5 gravidit bylo ukončeno předčasně. Pouze jedna pacientka zemřela na progresi choroby, která nastala v průběhu gravidity, všechny ostatní ženy jsou dlouhodobě v celkové remisi onemocnění. Průměrná doba sledování pacientek je 9,5 roku. Výsledky našeho souboru potvrzují bezpečnost gravidity po léčbě karcinomu prsu v souladu s publikovanými daty.
CELÝ ČLÁNEK