•  

   

   

   

 • V EDICI MEDICUS VYŠLO

  KLINICKÁ DIETOLOGIE A VÝŽIVA - druhé rozšířené vydání

  MUDr. Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

   

  Kniha představuje jednu z nejrozsáhlejších českých publikací o problematice výživy a dietologie.

  Kniha je jednak učebním textem pro studenty, a jednak nadstavbovým textem pro zájemce o problematiku výživy z řad zdravotnických odborníků (poradny, ambulantní za řízení, praktičtí lékaři a specialisté, zdravotníci nemocnic).

  Publikace zahrnuje problematiku dětí i dospělých, je rozdělena na část obecnou a speciální. Speciální část je věnována jednotlivým onemocněním, a to nejen z klinického pohledu, ale zaujímá i část genetickou a psychologickou problematiku výživy. Samostatná kapitola je věnována problematice enterální a parenterální výživy.

  Součástí knihy jsou také přehledné tabulky z několika důvěryhodných zdrojů.

   

  VÍCE INFORMACÍ O KNIZE 

  Obrázek

   

 • IN EDITION MEDICUS WAS PUBLISHED

  MULTIDISCIPLINARY APPROACH to Oesophageal and gastric cancer

   

  EDITOR: RADKA OBERMANNOVA
  ASSOCIATE EDITORS: FLORIAN LORDICK, LUBOS PETRUZELKA

  This book aims at highlighting the present and very dynamic development in the field of pper GI cancers. Oesophageal and gastric cancer are diseases with poor prognosis. Looking back to ous efforts to treat these serious malignancies have been dated already to the ancient periods. The introductory chapter of this issue is therefore dedicated to history of gastric cancer that is tightly connected to history of development of surgical techniques. Surgery remains the basic cornerstone of the treatment of localized oesophageal and gastric cancer and chapters attributed to surgery delineate the sustained development either in classical surgical techniques but also an implementation of new technologies, especially robotic surgery into clinical practice.

  Price: 790 CZK (31EUR),  Order: info@currentmedia.cz
   

  MORE INFORMATION 

  Obrázek

   

 • V EDICI MEDICUS PRÁVĚ VYŠLO

  Neuroendokrinní nádory v kasuistikách

  Eva Sedláčková a kol.

   

  Neuroendokrinní nádory jsou relativně vzácné , i když jejich incidence a zejména prevalence celosvětově stoupá . Představují velmi heterogenní skupinu nádorů, které se liší místem původu, stupněm diferenciace a tedy i maligním potenciálem, a rozmanitou hormonální produkcí nebo její absencí. Kniha kazuistik neuroendokrinních nádorů ilustruje jednotlivé typy nádorů jednak podle lokalizace  (plíce, thymus, žaludek, tenké střevo, pankreas, appendix, tlusté střevo, konečník,  vzácné lokalizace), ale i podle histologického typu  a specifické hormonální produkce a její symptomatologie. Kazuistiky jsou zaměřeny na klinickou, laboratorní i zobrazovací diagnostiku a možnosti terapie daného typu nádoru. Zvláštní oddíl je věnován i geneticky podmíněným nádorům (MEN1, MEN2, VHL syndrom) a neuroendokrinním nádorům dětského věku.  Autory kazuistik jsou zkušení  lékaři z center, která se dlouhodobě léčbou neuroendokrinních nádorů zabývají.
   

  VÍCE INFORMACÍ O KNIZE 

  Obrázek
 • V EDICI MEDICUS PRÁVĚ VYŠLO

  Onkologie v kostce

  Samuel Vokurka, Petra Tesařová  a kol.

   

  Klinická onkologie je zajímavá, dynamicky se rozvíjející medicínská disciplína. Je to obor z mnoha důvodů obtížný a náročný, který ale umožňuje uplatnění osobám různého zaměření. Přináší velkou satisfakci těm, kteří se chtějí věnovat smysluplné klinické práci, je oborem vhodným pro ty, kteří vidí svoji budoucnost ve vědě a výzkumu, a je také dobrou volbou pro ty, kteří mají technické schopnosti a chtějí pracovat s nejmodernějšími přístroji, protože klinická onkologie je úzce spojená s radioterapií. Onkologie má ale přes všechny terapeutické pokroky stále nálepku disciplíny příliš dotčené smrtí, beznadějí a terapeutickým neúspěchem. Možná to je jeden z důvodů, proč není mnoho absolventů lékařských fakult, kteří by se onkologickým směrem chtěli vydat.

   

  VÍCE INFORMACÍ O KNIZE 

  Obrázek

Přístup k online verzím časopisu po dobu mimořádného opatření vlády ČR

 

Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

v návaznosti na současnou situaci v oblasti veřejného zdraví a šíření viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID 19 jsou po dobu mimořádného opatření vlády ČR k dispozici k přečtení plné verze všech článků nejen pro předplatitele. Na stránkách časopisu je možno se přihlásit k plné verzi článků pomoci uživatelského jména koronavirus a hesla covid-19.

 

ONKOLOGICKÁ REVUE   FARMAKOTERAPEUTICKÁ REVUE

 

Do 31.6 2020 jsem pro Vás zlevnili i většinu našich knižních produktů až o 50%. Přehled knih naleznete zde.

 

Dále bychom vás rádi informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Horáková, Jitka Štěrbová

 

Aktuální články

Atezolizumab v léčbě karcinomu prsu

02/2020 MUDr. Nikol Rušarová; MUDr. Marie Bartoušková
Karcinom prsu patří (vyjma nádorů kůže) k nejčastěji diagnostikovaným nádorům u žen. Téměř u 30 % pacientek s časným stadiem nemoci dojde během života k metastatickému rozsevu. V současné době, zejména v důsledku preventivních prohlídek a mamografického vyšetření, vzrůstá incidence karcinomu prsu, která v roce 2017 byla 146 žen / 100 000 obyvatel, nicméně díky novým možnostem léčby a rozšíření armamentaria klesá mortalita. V roce 2017 byla mortalita 34,7 žen / 100 000 obyvatel.
CELÝ ČLÁNEK

Kombinace avelumabu s axitinibem v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

02/2020 Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
V několika klinických studiích se prokázalo, že může být terapeuticky výhodné kombinovat imunoonkologickou léčbu s inhibitory dráhy vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF). Studie JAVELIN Renal 101 srovnávala léčebnou kombinaci avelumab + axitinib oproti sunitinibu v první linii léčby metastazujícího renálního karcinomu. Do studie bylo zařazeno celkem 886 pacientů. U pacientů s expresí ligandu 1 programované buněčné smrti (PD-L1) dosáhl medián přežití bez progrese 13,8 měsíce versus 7,2 měsíce ve prospěch kombinace avelumab + axitinib. Kombinace avelumab + axitinib je novým standardem první linie léčby metastazujícího renálního karcinomu.
CELÝ ČLÁNEK

Neratinib v kontextu anti-HER2 terapie časného karcinomu prsu

02/2020 Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Časný karcinom prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2 [EGFR2]) má díky možnostem cílené adjuvantní a neoadjuvantní anti-HER2 léčby stále lepší naději na uzdravení. Nicméně stále zůstává 25 % nemocných, u kterých se i přes zajišťovací léčbu nemoc vrátí, a to většinou v podobě vzdálených metastáz. Pro rizikové pacientky je tedy rozumné anti-HER2 léčbu časného HER2 pozitivního karcinomu posílit. Jednou z možností je prodloužená adjuvantní terapie pomocí neratinibu.
CELÝ ČLÁNEK