Přístup k online verzím časopisu po dobu mimořádného opatření vlády ČR

 

Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

v návaznosti na současnou situaci v oblasti veřejného zdraví a šíření viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID 19 jsou po dobu mimořádného opatření vlády ČR k dispozici k přečtení plné verze všech článků nejen pro předplatitele. Na stránkách časopisu je možno se přihlásit k plné verzi článků pomoci uživatelského jména koronavirus a hesla covid-19.

 

ONKOLOGICKÁ REVUE   FARMAKOTERAPEUTICKÁ REVUE

 

Také jsme pro Vás zlevnili i většinu našich knižních produktů až o 50%. Přehled knih naleznete zde.

 

Dále bychom vás rádi informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Horáková, Jitka Štěrbová

 

Aktuální články

Téměř kompletní spontánní regrese spinocelulárního plicního karcinomu - kazuistika

05/2020 MUDr. Lukáš Chlachula
Ačkoli má jak incidence, tak i mortalita plicních karcinomů v posledních letech v České republice spíše klesající tendenci, stále patří mezi jedny z nejčastějších nádorových onemocnění u nás u obou pohlaví. V posledních letech jsme schopni pacientům nabídnout stále více přípravků, které v boji s tímto zákeřným onemocněním využívají přirozené vlastnosti jejich vlastního imunitního systému. Níže zdokumentovaný případ popisuje spontánní regresi spinocelulárního plicního nádoru.
CELÝ ČLÁNEK

Významná patologická odpověď na neoadjuvantní terapii u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu - kazuistika

05/2020 MUDr. Marián Liberko; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Kazuistika popisuje případ pacienta s lokálně pokročilým karcinomem pankreatu, kde kombinací chemoterapie a chemoradioterapie došlo ke konverzi primárně radikálně neresekabilního onemocnění (lokálně pokročilý karcinom pankreatu) na onemocnění resekabilní s dosažením významné patologické odpovědi.
CELÝ ČLÁNEK

Použití obinutuzumabu v klinické praxi - kazuistika

05/2020 MUDr. Mária Maco
Obinutuzumab spolu s bendamustinem se v současnosti používá u pacientů s folikulárním lymfomem, kteří jsou refrakterní na rituximab nebo na jeho kombinaci s chemoterapií. Kazuistika popisuje případ pacienta, u kterého byla s úspěchem použita kombinace obinutuzumabu s bendamustinem a následně udržovací léčba obinutuzumabem v opakovaném relapsu po předchozích liniích léčby s rituximabem.
CELÝ ČLÁNEK