Systémová léčba hepatocelulárního karcinomu

01/2022

MUDr. Marián Liberko; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Možnosti léčby hepatocelulárního karcinomu se po dlouhém období stagnace od zavedení sorafenibu zejména v posledních letech výrazně rozšiřují. V současnosti máme k dispozici tři možnosti volby v první linii léčby (sorafenib, lenvatinib a atezolizumab + bevacizumab) a tři možnosti volby v druhé linii léčby (regorafenib, cabozantinib a ramucirumab). Výrazně do léčby pacientů s hepatocelulárním karcinomem promlouvá imunoterapie. Tento článek má za cíl podat přehled současných možností léčby tohoto onemocnění se zaměřením na léčbu pokročilých stadií.

 

Klíčová slova

hepatocelulární karcinom, cílená léčba, imunoterapie

 

SUMMARY

In the last few years there is progress in treatment for patients with hepatocellular carcinoma. Nowadays, we do have three treatment options for first line setting (sorafenib, lenvatinib and atezolizumab + bevacizumab) and three treatment options for second line setting (regorafenib, cabozantinib and ramucirumab). Immunotherapy has important role for hepatocellular carcinoma patients. This review aims to summarize current treatment options focusing on advanced stages of disease.

 

Key words

hepatocellular carcinoma, targeted therapy, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM