Panitumumab v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu - kazuistika

01/2022

MUDr. Magdalena Halámka, Ph.D.

Klinika onkologická LF OU a FN Ostrava

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom patří v České republice k nejčastějším nádorům. I přes zavedený screening tohoto onemocnění je až 20 % pacientů diagnostikováno v metastazujícím stadiu IV. Současné léčebné možnosti nedovolují kurativní přístup u těchto pacientů, nicméně komplexní onkologická léčba zahrnující chemoterapii, cílenou léčbu, operační výkony a radioterapii jim nabízí několikaleté přežití při dobré kvalitě života.

 

Klíčová slova

panitumumab, hloubka léčebné odpovědi, multimodální přístup

 

SUMMARY

Colorectal cancer is one of the most common cancer types in the Czech Republic. Despite established screening for this disease, up to 20% of patients are diagnosed at metastatic stage IV. Current treatment modalities in this setting do not have curative potential, nonetheless, complex approach with chemotherapy, targeted therapy, surgery and radiotherapy gives patients several years of good quality life.

 

Key words

panitumumab, depth of response, multimodal treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM