Olaparib jako udržovací léčba nově diagnostikovaných pacientek s karcinomem ovarií - výsledky studie SOLO1

01/2022

MUDr. Klaudia Regináčová; doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Karcinom ovaria patří dlouhodobě mezi onemocnění s nejistou prognózou a vysokou mortalitou. S postupujícími poznatky se ukazuje význam inhibice poly(ADP-ribóza) polymerázy (poly[ADP-ribose] polymerase, PARP) v terapii onemocnění. Studie SOLO1 u nově diagnostikovaného pokročilého karcinomu ovaria prokázala benefit olaparibu jako udržovací léčby ve výrazném zlepšení přežití bez nemoci při dobré kvalitě života pacientek.

 

Klíčová slova

karcinom ovaria, mutace BRCA, olaparib, studie SOLO1, udržovací léčba

 

SUMMARY

The ovarian cancer has been a disease with an uncertain prognosis and a high mortality for a long time. The importance of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibition in its treatment was clearly proved. The SOLO1 study in a newly diagnosed advanced ovarian cancer demonstrates the benefit of olaparib as a maintenance treatment, significantly improving progression free survival with a good quality of life for patients.

 

Key words

ovarian cancer, BRCA mutation, olaparib, SOLO1 study, maintenance therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM