Kombinace axitinib a avelumab v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

01/2022

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Jiří Bartoš, MBA1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

 

SOUHRN

V léčbě metastazujícího karcinomu ledviny došlo v posledních letech k významnému rozšíření léčebných možností. Aktuálním letitým standardem je podání tyrosinkinázových inhibitorů, novějším postupem je podání imunoterapie zaměřené na kontrolní body imunitní reakce. V poslední době se ukazuje, že významnější vliv by mohla mít kombinovaná léčba. Jednou z možností je i kombinace tyrosinkinázového inhibitoru axitinibu s monoklonální protilátkou avelumabem. Tato protilátka inhibuje kontrolní body imunitní reakce a výsledkem je aktivace imunitního systému. Přehledový článek se zabývá aktuálním postavením této kombinace v léčbě první linie metastazujícího karcinomu ledviny.

 

Klíčová slova

avelumab, axitinib, karcinom ledviny, metastázy, imunoterapie, první linie léčby, kombinovaná léčba.

 

SUMMARY

In the treatment of metastatic renal cell carcinoma, treatment options have expanded significantly in recent years. The current standard is the administration of tyrosine kinase inhibitors, a more recent procedure is the administration of immunotherapy focused on the control points of the immune response. Recently, it has been shown that combination therapy could have a more significant effect. One possibility is the combination of the tyrosine kinase inhibitor axitinib with the monoclonal antibody avelumab. This antibody inhibits the immune response checkpoints and results in the activation of the immune system. The review article deals with the current position of this combination in the treatment of first-line metastatic kidney cancer.

 

Key words

avelumab, axitinib, renal cell carcinoma, metastases, immunotherapy, first line treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM