Niraparib - mechanismy rezistence k léčbě

01/2022

MUDr. Monika Náležinská; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Inhibitory poly(adenosindifosfát-ribóza) polymerázy (PARP) vstupují jako cílená terapeutika do armamentaria epiteliálního ovariálního karcinomu. V rámci klinických studií byl potvrzen účinek udržovací terapie na prodloužení intervalu po léčbě chemoterapií do další progrese, s nutností zahájit další linii paliativní chemoterapie. Finální analýza dat ze studií a studie z reálné praxe potvrdily bezpečnost dlouhodobého užívání niraparibu v udržovací léčbě. Hematologické a nehematologické nežádoucí účinky se minimalizují, pokud je dodržena individualizace dávkování při zahájení terapie. Ani cílené léčbě se nevyhýbá možnost vzniku různých mechanismů rezistence. V rámci skupiny inhibitorů PARP souvisí rezistence zejména s obnovením správné funkce homologní rekombinace. Účinnou cestou v překonání rezistence k inhibitorům PARP je užití kombinované terapie.

 

Klíčová slova

gynekologická onkologie, ovariální karcinom, inhibitory PARP, niraparib, homologní rekombinace, rezistence k inhibitorům PARP

 

SUMMARY

Poiy(adenosinediphosphate-ribose) polymerase (PARP) inhibitors have approved for use in heavily pretreated patients and now they belong to the tool box of maintenance therapy of epithelial ovarian carcinoma. Their effect was significantly on prolonging the interval after chemotherapy until the next disease progression. The final data support the safe long-term use of niraparib for maintenance treatment, and an acceptable safety profile. Individualized dosing at start of treatment minimized adverse events (hematologic as well as non-hematologic). Use of PARP inhibitors is paralleled by an increasing number of de novo or acquired resistance to PARP inhibitors, which is caused by different mechanisms, especially by restoring the homologous recombination deficiency to proficiency. The rationale how to re-sensitize resistant cells to PARP inhibitors is in combination therapies.

 

Key words

gynecologic oncology, ovarian carcinoma, PARP inhibitors, niraparib, homologous recombination, resistance to PARP inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM