O časopise

Odborný recenzovaný časopis, který přináší nejnovější poznatky a témata z oblasti vědy, onkologie a příbuzných oborů. 

 

 • Přináší informace o nových onkologických léčivech na českém a světovém trhu
 • Komentuje zajímavé vědecké práce a klinické studie z oblasti onkologie a příbuzných oborů
 • Nabízí možnost publikace komentářů účastníků odborných kongresů a sympozií přibližující čtenářům aktuální dění v onkologii
 • Vycházejí speciální čísla věnovaná jednomu oboru onkologie, např. pneumoonkologii, uroonkologii apod.
 • Nabízí možnost reprintování již publikovaných článků
 • Nabízí možnost publikace speciálního čísla na míru požadavků klienta
 • Každé vydání poskytuje prostor mladým autorům – klinickým onkologům a zaměřuje se na vysokou publikační úroveň textů
 • Všechny texty procházejí před vydáním odbornou recenzí
 • Ve spojení s netradičním pojetím grafiky splňuje nejvyšší nároky na tištěná média
 • Jednotlivá čísla vycházejí u příležitosti významných českých kongresů a ve formě speciální čísel
 • Specifický vydavatelský projekt v onkologii, který si získal řadu příznivců 

 

Distribuce

 • Časopis je distribuován předplatitelům, na vybrané odborné kongresy a všechna onkologická pracoviště v ČR
 • Distribuce na Slovensko je zajištěna prostřednictvím e‑shopu
 • Vychází v nákladu 2 000 ks