O časopise

Onkologická revue je odborným periodikem, které svou pozornost soustředí na vzdělávání v oblasti onkologie, podoborech onkologie a k onkologii přidružených oborech. Věnuje se nejmodernějším poznatkům v diagnostice, terapii, farmakologii, farmakoterapii a technologickým inovacím zaměřeným na onkologii. Špičkoví autoři z řad nejzkušenějších onkologů v republice, nezávislé recenzní řízení a pečlivá práce redakční rady časopisu složená z předních představitelů oboru onkologie v České republice i zahraničí jsou zárukou objektivity a kvality prezentovaných údajů.

 

Onkologická revue nabízí aktuální, nezávislé, profesionálně zpracované a prakticky zaměřené informace pro odborníky (osoby oprávněné předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky) v medicíně a farmacii působící ve zdravotnických zařízeních a lékařských praxích, kteří se věnují převážně onkologickým pacientům. Obsah je koncipován podle podoborů onkologie a jednotlivých druhů příspěvků, které jsou rozděleny do jednotlivých rubrik (Původní práce, Přehledové články, Farmakoterapie, Aktualita, Klinické studie, Kasuistika, Korespondence, Lékové profily, Lékové formy, Editorial, Medailonek, Lékaři v zahraničí, Zprávy z kongresu ad.). 

 

Onkologická revue přináší unikátní a v tuzemském periodickém zdravotnickém tisku jedny z nejkomplexnějších odborných informací z výše zmíněných oborů s důrazem na praktickou onkologii. Přináší novinky z domácích, evropských i světových kongresů, konferencí a sympozií zajišťované redaktory přítomnými na odborném programu či lékaři-přímými účastníky kongresů nebo přednášejícími.

 

Onkologická revue dává publikační prostor nejen zkušeným odborníkům a špičkovým lékařům ve svém oboru, ale k publikaci zve i mladší lékaře nejen v rámci jejich atestačních příprav.

 

Redakční rada

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. – předseda

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

 

MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., MBA

Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko‑chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

 

MUDr. Eva Kindlová

Radioterapeutická a onkologická klinika LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Kateřina Kopečková

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

MUDr. Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

MUDr. Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

Doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF

Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hemato‑onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

 

Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

Doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

 

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Igor Sirák, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM

Onkologická klinika 1. LF UK; Ústav patologie FNKV; Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha

 

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice, Praha

 

Zahraniční členové

Prof. Dr. med Florian Lordick

Medizinischen Klinik und Poliklinik 1 – Hämatologie und Zelltherapie, Internistische Onkologie und Hämostaseologie, Universitätsklinikum Leipzig, Německo

 

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Onkologi, Sunderby Sjukhus, Luleå, Švédsko

 

Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

II. Onkologická klinika LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava, Slovensko

 

MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

II. Onkologická klinika LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava, Slovensko

 

Distribuce

  • Časopis je distribuován předplatitelům, na vybrané odborné kongresy a všechna onkologická pracoviště v ČR.
  • Distribuce na Slovensko je zajištěna prostřednictvím České pošty, s.p.
  • Vychází v nákladu 1 000 ks

 

 

 

Copyright

© 2019 Current Media, s.r.o. Publikované články reprezentují názor autora či autorů. Jakákoliv část obsahu publikace nesmí být kopírována nebo rozmnožována s cílem dalšího rozšiřování jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě bez souhlasu Current Media, s.r.o. Obrázky a přílohy dodali autoři. Redakce neodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy.


Registrace

MK ČR E 22431 / ISSN 2464-7195 (print) / ISSN 2694-7722 (on-line)