Úvodník 01/2022

01/2022

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak se stalo již pravidlem, první číslo v každém roce patří novinkám v onkologii. A je třeba dodat, že rok 2021 přinesl novinek spoustu. Asi nejvíce nových indikací jsme zaznamenali v případě diagnózy karcinomu plic, kdy se definitivně etablovala imunoterapie a získala úhradu z veřejného zdravotního pojištění v první linii u všech pacientů s generalizovaným onemocněním a v dobrém výkonnostním stavu, a to podle histologie a exprese PD-L1 jako monoterapie nebo v kombinaci s chemoterapií. Tento krok umožnil časný přístup pacientů s nádory plic k imunoterapii. Podobně léčba karcinomu prsu se zásadně posunula, když postupně v průběhu roku získaly úhradu CDK4/6 inhibitory v kombinaci s hormonální léčbou a staly se tak standardem v první linii paliativní léčby. Pozadu nezůstaly ani ostatní diagnózy jako nádory ledvin, močového měchýře či jícnu. V tomto roce jsou v plánu další registrace přípravků a úhrady, které snad budou doprovázeny shovívavostí pojišťoven a odpovídajícím navýšením rozpočtu na centrovou léčbu pro onkologická centra.

 

Přeji Vám do nového roku vše dobré!

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.