Úloha ARTA přípravků v terapii metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

01/2022

MUDr. Eva Kindlová

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

V posledních letech dochází k významnému rozvoji léčebných modalit v terapii karcinomu prostaty. Nové léky ze skupiny přípravků cílených na androgenní receptor (androgen receptor targeted agents, ARTA) mají zásadní přínos pro celkové přežití a rovněž umožňují zlepšit či udržet kvalitu života pacienta. Postupně jsou zařazovány do léčebných schémat - nejprve u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty, později v léčbě metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu a nejnověji u karcinomů nemetastazujících kastračně rezistentních. V následujícím textu se budeme věnovat jejich úloze zejména u metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.

 

Klíčová slova

ARTA, abirateron acetát, enzalutamid, apalutamid, metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty

 

SUMMARY

In recent years, we witnessed a significant development of modalities in prostate cancer treatment. Newer types of ARTA drugs substantially affect overall survival and allow improving or stabilizing patient's quality of life. They are being incorporated in more and more treatment schemes - first in metastatic castration-resistant prostate cancer, later in metastatic hormone-naïve cancer and lately also in non-metastatic castration-resistant cancer. Following text focuses on the importance of ARTA in hormone-sensitive prostate cancer.

 

Key words

androgen receptor targeted agents (ARTA), abiraterone acetate, enzalutamide, apalutamide, metastatic hormone-sensitive prostate cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM