Durvalumab v léčbě karcinomu plic - pětiletá data studie PACIFIC, tříletá data studie CASPIAN

01/2022

MUDr. Ondřej Bílek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Imunoterapie checkpoint inhibitory prokázala pozoruhodný přínos v léčbě řady onkologických diagnóz včetně karcinomu plic. Standardně je indikována léčba inhibitory receptoru programované buněčné smrti 1 / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1 / programmed cell death-ligand 1, PD-1/PD-LI) v monoterapii, jako kombinovaná imunoterapie s inhibitory cytotoxického antigenu 4 asociovaného s T lymfocyty (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, CTLA-4) nebo v kombinaci s jinými léčebnými modalitami, např. chemoterapií či radioterapií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti léčby karcinomu plic durvalumabem - pětiletá data studie PACIFIC a tříletá data studie CASPIAN.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, malobuněčný karcinom plic, imunoterapie, durvalumab

 

SUMMARY

Immunotherapy with checkpoint inhibitors has demonstrated remarkable therapeutic benefits in many oncological diagnoses, including lung cancer. Treatment with programmed cell death protein 1 / programmed cell death-ligand 1 (PD-1/PD-L1) inhibitors can be indicated in various ways: as monotherapy, combination immunotherapy with cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) inhibitors or in combination with other treatment modalities as chemotherapy or radiotherapy. This article aims to present current treatment options of lung cancer with durvalumab - the five-year data of the PACIFIC trial and the three-year data of the CASPIAN trial.

 

Key words

non-small cell lung cancer, small cell lung cancer, immunotherapy, durvalumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM