Trastuzumab deruxtecan: silný hráč na poli metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

01/2022

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

SOUHRN

Prognóza nemocných s neresekovatelným či metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) se významně zlepšila zavedením nových anti-HER2 přípravků. Současným léčebným standardem je kombinace taxanů s pertuzumabem a trastuzumabem v první linii s následnou terapií trastuzumab emtansinem v druhé anti-HER2 linii. Možnosti léčby pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu se stále rozvíjejí, k dispozici jsou další anti-HER2 přípravky, jako např. trastuzumab deruxtecan (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki [DS-8201a]). Trastuzumab deruxtecan prokázal velmi slibné výsledky v klinických studiích DESTINY-Breast01 a DESTINY-Breast03. Cílem sdělení je prezentace výsledků klinických studií s trastuzumab deruxtecanem s návrhem algoritmu managementu léčby nemocných s HER2 pozitivním pokročilým karcinomem prsu podle nejaktuálnějších mezinárodních doporučení.

 

Klíčová slova

HER2 pozitivní karcinom prsu, konjugáty protilátky a cytostatika, trastuzumab deruxtecan (T-DXd), intersticiální plicní choroba

 

SUMMARY

The prognosis of patients with unresectabie or metastatic HER2 positive breast cancer has greatly improved after the introduction of new anti-HER2 drugs beyond trastuzumab. For most patients, a taxane combined with trastuzumab and pertuzumab in the first-line setting, followed by trastuzumab-emtansine in second line, should be considered the standard of the care today. The treatment landscape of HER2-positive advanced disease is evolving constantly, several emerging anti-HER2 therapies are becoming available, including trastuzumab deruxtecan (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki [DS-8201a]). Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) proved promising results in clinical studies DESTINY-BreastOI and Destiny-Breast03. Here, we provide an overview of results of clinical studies with T-DXd and of the current and future management of HER2-positive advanced breast cancer.

 

Key words

HER2 positive breast cancer, antibody drug conjugates, trastuzumab deruxtecan (T-DXd), interstitial lung disease

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM