Entrectinib - nová příležitost pro pacienty s ROS1 pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic

01/2022

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín, Nemocnice AGEL, Ostrava-Vítkovice

 

SOUHRN

V přehledu autor uvádí známé i nové informace o expresi genu ROS1 způsobující nádorovou proliferaci. Tento léčebný cíl může být příznivě ovlivněn tyrosinkinázovým inhibitorem entrectinibem. Tato preferovaná léčba je nyní novou možností pro pacienty s genovou aberací ROS1.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, ROS1, entrectinib

 

SUMMARY

In the overview the author presents known and new information for ROS1 gene expression followed by cancer proliferation. This therapeutic target can be successfully influenced by the tyrosine kinase inhibitor entrectinib. This preferred therapy is now a new possibility for patients with this aberration.

 

Key words

non-small cell lung cancer, ROS1, entrectinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM