Využití personalizované precizní medicíny a inovativních přístupů ke klinickým hodnocením v pediatrické onkologii

01/2022

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.1; MUDr. Michal Kýr, Ph.D.1; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA2; prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC1,2,3

1 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

2 Nemocniční lékárna FN Brno

3 Ústav laboratorní medicíny FN Brno a Katedra laboratorních metod LF MU Brno

 

SOUHRN

Koncept personalizované medicíny je jedním z hlavních léčebných směrů v pediatrické onkologii posledních přibližně 15 let. Potřeba individualizace léčby či její personalizace vyplynula z klinických zkušeností a léčebných výsledků dosažených na bázi léčby čistě podle klinických protokolů, které - jakkoli přinesly do klinické medicíny potřebný prvek standardizace - často nebyly schopny zohlednit faktor jedince. Mezi faktory jedince patří z těch základních věk, komorbidity, souběžná terapie a vývoj těchto aspektů v průběhu onemocnění. V dalším textu se zaměříme na stručný rozbor aspektů vlastního onemocnění, aspektů celkového kontextu organismu hostitele, tj. pacienta, kterého léčíme, a dále aspektů léčiv, resp. léčebné strategie, jíž pacienta léčíme.

 

Klíčová slova

personalizovaná medicína, molekulární patologie, precizní onkologie, multidisciplinární tým

 

SUMMARY

For more then fifteen years a concept of personalized medicine has become a dominant treatment approach in pediatric oncology. A need for person-dependent therapy adjustment has emerged based on clinical experience and often unsatisfactory results obtained using treatment protocols that - despite bringing a much needed element of standardization to clinical practice - essentially failed to consider aspects of individuality. Basic aspects of individuality are age, comorbidities, co-medications and their time-dependent variations. In the following we discuss aspects of a disease in the context of a host/patient and elaborate on aspects of the medicinal products and treatment strategy.

 

Key words

personalized medicine, molecular pathology, precision oncology, multidisciplinary team

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM