Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Zikán Michal . Zobrazit všechny články

Platina-senzitivní recidiva karcinomu vaječníků a udržovací léčba olaparibem - kazuistika

04/2019 Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Terapie léky ze skupiny inhibitorů poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP) je nejmodemějším krokem v léčbě ovariálního karcinomu. Tato léčba je vyhrazena pacientkám s prokázanou germinální nebo somatickou mutací genů BRCA1 a BRCA2. Kazuistika předkládá příběh pacientky s reci - divujícím karcinomem vaječníků, která byla léčena perorálním PARP inhibitorem olaparibem ve třetí linii léčby. Bylo dosaženo dlouhodobého přežití za minima nežádoucích účinků a se zachováním vynikající kvality života.
CELÝ ČLÁNEK

Přínos multidisciplinární spolupráce v léčbě karcinomu ovarií

04/2019 Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Karcinom ovarií se svým chováním, šířením po serózních površích, vysokými metabolickými nároky i četností recidiv vymyká obvyklému chování jiných solidních nádorů. Jakkoliv nepatří mezi malignity nejčastější, je gynekologickým zhoubným nádorem s nejvyšší mortalitou. Pro kvalitu života pacientek a prodloužení jejich života je klíčová časná nebo časnější diagnóza, správná terapeutická rozvaha a podpora metabolismu pacientky. V diagnostice i další péči o ženu s ovariálním karcinomem se tak vždy uplatní odborníci několika specializací. Proto je podstatné, aby byli informováni o tomto nádoru a pravidlech jeho chování a léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Nové možnosti léčby pacientek s mutacemi genů BRCA1/2 a karcinomem ovarií

04/2017 Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Do léčby ovariální karcinomu vstupuje nový lék využívající unikátní mechanismus účinku - zásah do opravy DNA. Olaparib je lékem ze skupiny tzv. inhibitorů poly(ADP-ribóza) polymerázy (poly[ADP-ribose] polymerase, PARP). Zásah do mechanismu reparace DNA je účinný především u nosiček mutací genů BRCA1/2, u nichž je v důsledku germinální nebo somatické mutace již primárně jeden ze systémů oprav vyřazen. Olaparib v léčbě platina senzitivního recidivujícího ovariálního karcinomu u BRCA1/2 pozitivních žen vede k prodloužení přežití bez progrese onemocnění i k prodloužení celkového přežití.
CELÝ ČLÁNEK

Cílená léčba v onkogynekologii

06/2016 Michal Zikán
Cílená léčba v onkogynekologii prodělala v posledních dvou letech významný rozvoj. Z mnoha molekul, které jsou zkoušeny v rámci klinických studií, pronikly do klinického použití dvě: bevacizumab (antiangiogenní léčba - monoklonální protilátka proti VEGF) a olaparib (inhibice PARP).
Bevacizumab je nyní schválen k léčbě nově diagnostikovaného i recidivujícího karcinomu vaječníků (tuby/peritonea) a k léčbě primárně metastatického, perzistujícího či recidivujícího karcinomu děložního hrdla. Úhradu má tato léčba zatím však pouze v primární léčbě ovariálního karcinomu.
Olaparib představuje první klinicky využitelný inhibitor PARP [poly (ADP-ribóza) polymeráza]. Tento léčebný přístup využívá zcela nový princip protinádorového účinku - zasahuje do mechanizmu oprav DNA, a to především u pacientek, které (v důsledku hereditárního nebo somatického defektu genů BRCA1/2) již mají poruchu reparace DNA. Je také prvním lékem, který může být indikován na základě pacientova genotypu. Dosud nemá v České republice úhradu, jeho schválení lze však očekávat v průběhu letošního roku.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 06/2016

06/2016 Michal Zikán
CELÝ ČLÁNEK