Platina-senzitivní recidiva karcinomu vaječníků a udržovací léčba olaparibem - kazuistika

04/2019

Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Terapie léky ze skupiny inhibitorů poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP) je nejmodemějším krokem v léčbě ovariálního karcinomu. Tato léčba je vyhrazena pacientkám s prokázanou germinální nebo somatickou mutací genů BRCA1 a BRCA2. Kazuistika předkládá příběh pacientky s reci - divujícím karcinomem vaječníků, která byla léčena perorálním PARP inhibitorem olaparibem ve třetí linii léčby. Bylo dosaženo dlouhodobého přežití za minima nežádoucích účinků a se zachováním vynikající kvality života.

 

Klíčová slova

BRCA1, BRCA2, karcinom vaječníků, PARP inhibice, olaparib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM