Nové možnosti léčby pacientek s mutacemi genů BRCA1/2 a karcinomem ovarií

04/2017

Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Do léčby ovariální karcinomu vstupuje nový lék využívající unikátní mechanismus účinku - zásah do opravy DNA. Olaparib je lékem ze skupiny tzv. inhibitorů poly(ADP-ribóza) polymerázy (poly[ADP-ribose] polymerase, PARP). Zásah do mechanismu reparace DNA je účinný především u nosiček mutací genů BRCA1/2, u nichž je v důsledku germinální nebo somatické mutace již primárně jeden ze systémů oprav vyřazen. Olaparib v léčbě platina senzitivního recidivujícího ovariálního karcinomu u BRCA1/2 pozitivních žen vede k prodloužení přežití bez progrese onemocnění i k prodloužení celkového přežití.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

olaparib, inhibitory PARP, BRCA1, BRCA2, karcinom ovaria

 

SUMMARY

A new drug using a unique mechanism of action - an intervention in DNA repair - is being introduced into the treatment of ovarian cancer. Olaparib is a drug of the so-called PARP inhibitor group. Interference with the mechanism of DNA repair is particularly effective in BRCA1/2 gene mutation carriers, in whom one of reparation ways is primarily faulty by a germ-line or somatic mutation. Olaparib in the treatment of platinum-sensitive recurrent ovarian cancer in BRCA1/2 mutation carries leads to prolonged progression-free survival and increased overall survival.

 

KEY WORDS

olaparib, PARP inhibitors, BRCA1, BRCA2, ovarian cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM