Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Vošmik Milan . Zobrazit všechny články

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

01/2021 MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Prof. Jiří Petera, který nedávno oslavil významné životní jubileum, pochází z Libčic nad Vltavou. Právě toto starobylé městečko, ležící nedaleko od Prahy, formovalo v mnohém Jiřího povahu i budoucí zájmy, zejména o historii. Libčice jsou proslulé řadou archeologických památek z doby bronzové. Jméno Libčice je podle legend odvozeno od jména bájné Libuše, jejíž hradiště tam údajně stálo na skalách nad řekou Vltavou. A kousek od Libčic se také odehrála bitva známá z Jiráskových Starých pověstí českých jako bitva na Turském poli, nesoucí své jméno po Turovi, který stál v čele českého vojska a vítěznou bitvu zaplatil svým životem.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení radioterapie v léčbě adenokarcinomu gastroezofageální junkce

03/2020 MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Léčba lokálně a regionálně pokročilých adenokarcinomů gastroezofageální junkce je velice kontroverzní téma. Terapeutický přístup může zahrnovat předoperační chemoradioterapii, která je obvyklá u nádorů vycházejících z jícnu, stejně jako perioperační chemoterapii, případně pooperační chemoradioterapii, což jsou léčebné alternativy používané u karcinomu žaludku. Vzhledem k nejednotnému přístupu v léčbě nádorů gastroezofageální junkce není ani jednoznačně definován přínos radioterapie u těchto nádorů, i když se zdá, že proti samostatné chemoterapii přidání radioterapie jistý benefit může mít.
CELÝ ČLÁNEK

Mechanismus synergie radioterapie a terapie pomocí checkpoint inhibitorů

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Moderní imunoterapie pomocí checkpoint inhibitorů zažívá v běžné klinické praxi obrovský rozmach. V preklinické i klinické praxi je pozorována synergie imunoterapie a radioterapie. Důvodem je schopnost radioterapie aktivovat protinádorovou imunitu, a to i mimo ozářené nádorové ložisko (tzv. abskopální efekt). Aktivovaná protinádorová imunita je jednou z důležitých podmínek léčebného účinku imunitních checkpoint inhibitorů.
CELÝ ČLÁNEK

4D MR adaptivní brachyterapie karcinomu hrdla dělohy ve FN Hradec Králové

01/2019 MUDr. Igor Sirák, Ph.D.; Petra Sýkorová; Ing. Jakub Grepl; Ing. Petr Paluska; Šárka Kollárová; Iva Dostálová; Ing. Martin Kopeček; Martina Šůnová; Monika Sedláčková; Ing. Linda Kašaová; MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D.; MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Radioterapie, a především pak brachyterapie jsou hlavní modalitou léčby pokročilého karcinomu hrdla dělohy už déle než 100 let. Po většinu tohoto času bylo plánování brachyterapie založeno především na rtg projekcích s dozimetrií založené na referenčních bodech. Díky výsledkům výzkumu gynekologické skupiny Evropské společnosti pro radioterapii a onkologii (European Society for Radiotherapy and Oncology, GEC-ESTRO) se v posledním desetiletí stává standardem 3D plánování brachyterapie pomocí magnetické rezonance s adaptací léčby podle aktuální regrese nádorového procesu v čase (4D). Fakultní nemocnice v Hradci Králové je prvním pracovištěm v České republice, kde byla zavedena adaptivní brachyterapie karcinomu hrdla dělohy plánovaná při každé frakci výhradně magnetickou rezonancí.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální postupy v léčbě nádorů hlavy a krku

03/2018 MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Přehledová práce shrnuje aktuální léčebné přístupy pro nádory hlavy a krku. Základními léčebnými modalitami u dlaždicobuněčných karcinomů jsou chirurgie a radioterapie. Systémová léčba je součástí kombinované chemoradioterapie nebo je indikována samostatně s paliativním záměrem. Novým přístupem v paliativní léčbě je využití imunoterapie. Částečně odlišný léčebný přístup od ostatních nádorů hlavy a krku je zvažován u karcinomu nosohltanu a nádorů slinných žláz.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 01/2017

01/2017 Milan Vošmik 
Lidské papilomaviry a onkologie
CELÝ ČLÁNEK