Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

03/2023

 

Profesor Aleš Ryška se narodil v Liberci, ale jeho profesní kariéra lékaře je úzce spojena s Hradcem Králové. Zde vystudoval lékařskou fakultu a v roce 1994 se stal sekundárním lékařem ve Fingerlandově ústavu patologie, se kterým je spojena celá jeho další profesní dráha. Při studiích v Hradci Králové se také seznámil se svojí skvělou manželkou Zdenou, se kterou mají dva nyní již dospělé syny.

Na své první setkání s prof. Alešem Ryškou si poměrně dobře pamatuji. Jako lékař, který přesunul své působení v onkologii z Ústavu radiační onkologie v Praze do Fakultní nemocnice Hradec Králové, jsem poznával nové kolegy jak z vlastní Kliniky onkologie a radioterapie, tak ze spřátelených a spolupracujících pracovišť. Skvělou příležitostí pro tato seznamování byly i semináře, které tehdy pravidelně jednou až dvakrát ročně pořádal v nádherných historických prostorech hradu Pecka prof. Jiří Petera. Právě na semináři na Pecce jsem před dvaceti lety poznal i Aleše, tehdy jako čerstvého docenta. Aleš tam měl, koneckonců jako vždy, vynikající přednášku. Uvědomil jsem si, že je to odborník a člověk s podobným viděním medicíny, jaké mám já. Po semináři jsme pak na hradním nádvoří při sklence medoviny probrali řadu témat, ale především naši možnou budoucí spolupráci v oblasti molekulární patologie. Uvědomíme-li si, že prediktivní onkologie byla tehdy ještě čirou teorií a jedinými molekulárními prediktory léčby byly hormonální receptory a HER2 receptor, prokazované imunohistochemicky, přičemž amplifikace genu HER2/neu se pomalu dostávala do běžné klinické praxe, ale my jsme myšlence molekulární predikce onkologické léčby věřili. Dali jsme dohromady skupinu lékařů z různých, především chirurgických pracovišť a začali jsme sbírat vzorky nádorové tkáně na kryokonzervaci pro jejich možné budoucí využití ve výzkumu. To byl začátek naší spolupráce, který se v posledních letech překlopil do pravidelných setkání v rámci nádorového molekulárního „boardu“ našeho centra.

Když byl Aleš Ryška ve svých 37 letech jmenován profesorem, podle mých informací jako vůbec nejmladší profesor minimálně v lékařských oborech, a prakticky současně i přednostou Fingerlandova ústavu patologie, byli jsme již dobrými přáteli. A že se Aleš rozhodně nestal „sucharským profesorem“ bylo všem jasné při návštěvě jeho pracovny, ve které byl vystaven známý plakát rockera Franka Zappy „On toilet“, i z jeho mailů, které uzavírá Alešovo oblíbené motto, převzaté od Olivera Cromwella: „Trust in God, but keep your powder dry“.

Aleš Ryška je nejen skvělým odborníkem, vědcem a pedagogem, ale i organizátorem. Jeho organizační schopnosti rádo využilo vedení Lékařské fakulty v Hradci Králové a Aleš v letech 2003-2010 působil jako proděkan pro výuku pro 1.-3. ročník pregraduálního studia. V letech 2008-2016 byl předsedou Společnosti českých patologů ČLS JEP. V letech 2011-2019 pak jako jeden z mála odborníků mimo vlastní klinickou onkologii působil jako člen výboru České onkologické společnosti ČLS JEP. V roce 2012 jako předseda organizačního výboru zajišťoval přípravu a průběh 24. evropského kongresu patologie v Praze a v této roli více než obstál. Získaný respekt se odrazil v jeho dalším působení v European Society of Pathology, kde byl v letech 2013-2017 členem Executive Council, v letech 2016-2019 předsedou Education Subcommittee (2016-2019) a v roce 2021 byl zvolen prezidentem European Society of Pathology.

Aby se tento text netýkal jen Alešova profesního života, zmíním i jeho záliby. Mezi ně patří především cestování, fotografování, ale i zážitky gurmánské a večery s dobrým vínem. Právě cestování je tématem našich pravidelných setkávání s přáteli a Alešova vyprávění o návštěvách Nového Zélandu, Barmy, Irska, amerických národních parků a dalších míst,které podstupuje se svou ženou Zdenou, jsou neskutečně poutavá a dokonalé fotografie z cest tyto vyprávěné zážitky ještě umocňují. Ryškovi své cesty vždy dlouho dopředu připravují a pečlivě plánují.

Záliba ve fotografování nutí Aleše často brzy vstávat, aby získal co nejkrásnější záběry, byť to pro zbytek rodiny může být trochu náročnější. Osobně velice obdivuji Alešovy záběry z kategorie makrofotografie a jeho zvěčňování detailů přírody. Snad právě obrazové vnímání reality přes čočku mikroskopu a přes čočku fotoaparátu spojuje Alešovu profesi a jeho zájmy.

O kvalitních vínech jsme s Alešem mnohokrát hovořili ve sklípcích či při ochutnávkách od moravských vinařů. To, že si Ryškovi oblíbili vína od vinaře Jindřicha Kadrnky, vedlo k tomu, že se při jedné z ochutnávek s Kadrnkovými spřátelili a od té doby oba jezdí pomáhat na jejich vinohrad do Březí u Mikulova. Když Vinařství Kadrnka vyhrálo v anketě o prestižní ocenění Vinařství roku 2022, měli na tom Ryškovi jistě nějaký ten podíl. A ještě ke zmíněné zálibě ke kvalitním vínům; mám také podezření, že velké vozy, které si Ryškovi na cestování pořizují, ať jde o dodávku „Bydlík“ či Alešův osobní automobil, nesouvisí vůbec s pohodlím, které tyto vozy poskytují, ale především s jejich funkcí velkého přepravního prostoru pro nákup vína při návratu z jejich cest.

Do života hradecké lékařské fakulty se Aleš pravidelně zapisuje ještě dalším působením, nikoliv pedagogickým, ale spíše scénáristickým a režisérským. Předem ale musím vysvětlit zvyk Lékařské fakulty v Hradci Králové, na které studenti 5. ročníku pregraduálního studia pořádají tzv. Poslední přednášku. Na tuto akci jsou zvaní jejich oblíbení pedagogové a ti pak vystupují s příspěvky již nikoliv z kategorie lékařské vědy a výzkumu, ale naopak z kategorie recese a humoru. Prof. Ryška a jeho kolegové z Fingerlandova ústavu patologie pravidelně pro tuto příležitost připravují krátký film, který vás po celou dobu jeho sledování nutí se smát a umožní pohled na medicínu s velkým nadhledem.

Jsem rád, že jsem na tomto místě mohl představit prof. MUDr. Aleše Ryšku, Ph.D., jak ho vnímám osobně. Jako skvělého odborníka, histologa a cytologa, pedagoga a vědce, organizátora a manažera, ale i jako skvělého člověka, kolegu a přítele. Přeji mu, ať vše nadále zvládá s elegancí a nadhledem, tedy vlastnostmi, které mu jsou podle mne vlastní.

 

Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové