Aktuální postupy v léčbě nádorů hlavy a krku

03/2018

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Přehledová práce shrnuje aktuální léčebné přístupy pro nádory hlavy a krku. Základními léčebnými modalitami u dlaždicobuněčných karcinomů jsou chirurgie a radioterapie. Systémová léčba je součástí kombinované chemoradioterapie nebo je indikována samostatně s paliativním záměrem. Novým přístupem v paliativní léčbě je využití imunoterapie. Částečně odlišný léčebný přístup od ostatních nádorů hlavy a krku je zvažován u karcinomu nosohltanu a nádorů slinných žláz.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nádory hlavy a krku, chirurgie, radioterapie, systémová léčba

 

SUMMARY

The present review summarizes current treatment approaches for head and neck tumors. The basic therapeutic modalities for squamous cell carcinomas are surgery and radiotherapy. Systemic treatment is a part of concurrent chemoradiotherapy or it is indicated with a palliative intent alone. A new approach to palliative treatment is the use of immunotherapy. A partly different approach compared to other head and neck tumors is taken into consideration in nasopharyngeal cancer and salivary gland tumors.

 

KEY WORDS

head and neck cancer, surgery, radiotherapy, systemic treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM