4D MR adaptivní brachyterapie karcinomu hrdla dělohy ve FN Hradec Králové

01/2019

MUDr. Igor Sirák, Ph.D.1; Petra Sýkorová1; Ing. Jakub Grepl1; Ing. Petr Paluska1; Šárka Kollárová1; Iva Dostálová1; Ing. Martin Kopeček2; Martina Šůnová1; Monika Sedláčková1; Ing. Linda Kašaová1; MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D.1; MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.1

1. Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové

2. Ústav biofyziky LF UK, Hradec Králové

 

SOUHRN

Radioterapie, a především pak brachyterapie jsou hlavní modalitou léčby pokročilého karcinomu hrdla dělohy už déle než 100 let. Po většinu tohoto času bylo plánování brachyterapie založeno především na rtg projekcích s dozimetrií založené na referenčních bodech. Díky výsledkům výzkumu gynekologické skupiny Evropské společnosti pro radioterapii a onkologii (European Society for Radiotherapy and Oncology, GEC-ESTRO) se v posledním desetiletí stává standardem 3D plánování brachyterapie pomocí magnetické rezonance s adaptací léčby podle aktuální regrese nádorového procesu v čase (4D). Fakultní nemocnice v Hradci Králové je prvním pracovištěm v České republice, kde byla zavedena adaptivní brachyterapie karcinomu hrdla dělohy plánovaná při každé frakci výhradně magnetickou rezonancí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom hrdla dělohy, brachyterapie, magnetická rezonance

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM