Mechanismus synergie radioterapie a terapie pomocí checkpoint inhibitorů

01/2020 Speciální vydání

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Moderní imunoterapie pomocí checkpoint inhibitorů zažívá v běžné klinické praxi obrovský rozmach. V preklinické i klinické praxi je pozorována synergie imunoterapie a radioterapie. Důvodem je schopnost radioterapie aktivovat protinádorovou imunitu, a to i mimo ozářené nádorové ložisko (tzv. abskopální efekt). Aktivovaná protinádorová imunita je jednou z důležitých podmínek léčebného účinku imunitních checkpoint inhibitorů.

 

Klíčová slova

imunoterapie, checkpoint inhibitor, radioterapie, abskopální efekt

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM