Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek John Stanislav . Zobrazit všechny články

Ivosidenib v léčbě cholangiocelulárního karcinomu

05/2023 MUDr. Stanislav John
Cholangiokarcinom patří mezi zhoubná nádorová onemocnění s velmi nepříznivou prognózou, pětileté přežití se týká méně než 10 % pacientů. Pokrok v oblasti molekulárních analýz těchto nádorů však velmi rozšířil možnosti cílené léčby. K nejčastěji identifikovaným změnám cholangiokarcinomu patří mutace isocitrátdehydrogenázy 1 (IDH1). Ivosidenib (Tibsovo®) jako cílený inhibitor této enzymatické varianty může nyní uplatnit svoji účinnost.
CELÝ ČLÁNEK

Přínos panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu - kazuistika

05/2020 MUDr. Stanislav John
Inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) se staly standardní součástí kombinovaných léčebných schémat metastazujícího/pokročilého kolorektálního karcinomu. Jejich použití je vázáno na doplnění mutačního stavu genů KRAS a NRAS a z hlediska dlouhodobé účinnosti je doporučováno hlavně u levostranných tumorů.1,2 Následující kazuistika ukazuje výrazný přínos použití EGFR inhibitoru panitumumabu v léčbě pacienta s lokálně pokročilým tumorem rektosigmoidea, která i po letech nakonec vedla k velké naději na úplné uzdravení.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba pokročilého kolorektálního karcinomu trifluridin/tipiracilem - kazuistika

04/2019 MUDr. Stanislav John
Léčba kolorektálního karcinomu je v prvních dvou liniích založena na kombinaci chemoterapie (režimy FOLFOX a FOLFIRI v různých variacích) a biologické léčby v podobě inhibitorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor, VEGF) a epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR). Přestože je tato terapie náročná a přináší řadu nežádoucích účinků, mnoho pacientů je po progresi v dobrém stavu. Právě pro tyto předléčené pacienty je možností podstoupit léčbu trifluridin/tipiracilem - přípravkem obsahujícím nukleosidový analog a inhibitor thymidin fosforylázy, tedy enzymu metabolizujícího právě tento analog. Trifluridin/tipiracil prokázal účinnost ve studii III. fáze RECOURSE,1 na jejímž podkladě bylo schváleno jeho použití též v České republice.
CELÝ ČLÁNEK

Terapeutický význam mikrosatelitové nestability u adenokarcinomů tlustého střeva

05/2018 MUDr. Stanislav John
Kolorektální karcinom je velmi heterogenní skupinou onemocnění. Současné možnosti molekulárně biologických metod často odhalují mutace, jejichž význam však teprve poznáváme. Některé z těchto změn se již podařilo implementovat do běžné praxe, např. testování mutací genů KRAS/NRAS či BRAF, které mají pro pacienta s tímto onemocněním prognostický a/nebo prediktivní význam a ovlivňují jeho další léčbu. Jednou z takových detekovatelných změn je i mikrosatelitová nestabilita tumoru. Pomáhá nám nejen při rozhodování o adjuvantní léčbě chemoterapií, ale nabývá stále více na významu i s příchodem léčiv ovlivňujících imunitní systém.
CELÝ ČLÁNEK