Terapeutický význam mikrosatelitové nestability u adenokarcinomů tlustého střeva

05/2018

MUDr. Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové; Ústav lékařské biologie a genetiky LF UK, Hradec Králové

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom je velmi heterogenní skupinou onemocnění. Současné možnosti molekulárně biologických metod často odhalují mutace, jejichž význam však teprve poznáváme. Některé z těchto změn se již podařilo implementovat do běžné praxe, např. testování mutací genů KRAS/NRAS či BRAF, které mají pro pacienta s tímto onemocněním prognostický a/nebo prediktivní význam a ovlivňují jeho další léčbu. Jednou z takových detekovatelných změn je i mikrosatelitová nestabilita tumoru. Pomáhá nám nejen při rozhodování o adjuvantní léčbě chemoterapií, ale nabývá stále více na významu i s příchodem léčiv ovlivňujících imunitní systém.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, mikrosatelitová nestabilita

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM