Terapeutický význam mikrosatelitové nestability u adenokarcinomů tlustého střeva

05/2018

MUDr. Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové; Ústav lékařské biologie a genetiky LF UK, Hradec Králové

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom je velmi heterogenní skupinou onemocnění. Současné možnosti molekulárně biologických metod často odhalují mutace, jejichž význam však teprve poznáváme. Některé z těchto změn se již podařilo implementovat do běžné praxe, např. testování mutací genů KRAS/NRAS či BRAF, které mají pro pacienta s tímto onemocněním prognostický a/nebo prediktivní význam a ovlivňují jeho další léčbu. Jednou z takových detekovatelných změn je i mikrosatelitová nestabilita tumoru. Pomáhá nám nejen při rozhodování o adjuvantní léčbě chemoterapií, ale nabývá stále více na významu i s příchodem léčiv ovlivňujících imunitní systém.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, mikrosatelitová nestabilita

 

SUMMARY

Colorectal carcinoma is heterogenous disease. Methods of molecular testing reveals new alterations, often without better understanding. However, some of these molecular tests, such as KRAS/NRAS or BRAF mutations, are already projected into daily practice. Microsatellite instability represents one of these detectable changes. Nor it helps us to decide on adjuvant chemotherapy, but it is increasingly important with the advent of drugs that affect the immune system.

 

KEY WORDS

colorectal carcinoma, microsatellite instability

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM