Léčba pokročilého kolorektálního karcinomu trifluridin/tipiracilem - kazuistika

04/2019

MUDr. Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Léčba kolorektálního karcinomu je v prvních dvou liniích založena na kombinaci chemoterapie (režimy FOLFOX a FOLFIRI v různých variacích) a biologické léčby v podobě inhibitorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor, VEGF) a epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR). Přestože je tato terapie náročná a přináší řadu nežádoucích účinků, mnoho pacientů je po progresi v dobrém stavu. Právě pro tyto předléčené pacienty je možností podstoupit léčbu trifluridin/tipiracilem - přípravkem obsahujícím nukleosidový analog a inhibitor thymidin fosforylázy, tedy enzymu metabolizujícího právě tento analog. Trifluridin/tipiracil prokázal účinnost ve studii III. fáze RECOURSE,1 na jejímž podkladě bylo schváleno jeho použití též v České republice.

 

Klíčová slova

kolorektální karcinom, chemoterapie, biologická léčba, trifluridin/tipiracil

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM