Ivosidenib v léčbě cholangiocelulárního karcinomu

05/2023

MUDr. Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Cholangiokarcinom patří mezi zhoubná nádorová onemocnění s velmi nepříznivou prognózou, pětileté přežití se týká méně než 10 % pacientů. Pokrok v oblasti molekulárních analýz těchto nádorů však velmi rozšířil možnosti cílené léčby. K nejčastěji identifikovaným změnám cholangiokarcinomu patří mutace isocitrátdehydrogenázy 1 (IDH1). Ivosidenib (Tibsovo®) jako cílený inhibitor této enzymatické varianty může nyní uplatnit svoji účinnost.

 

Klíčová slova

ivosidenib, cholangiokarcinom, cílená léčba

 

SUMMARY

Patients suffering from cholangiocarcinoma have very unfavorable prognosis, 5 years survival is usually less than 10 %. Progress in molecular testing of this tumors revealed better possibilities of targeted therapy. One of the most represented changes is isocitrate dehydrogenase-1 (IDH-1) mutation. Selective inhibitor of mutated IDH-1 enzyme ivosidenib (Tibsovo®) is effective choice of treatment of this disease.

 

Key words

ivosidenib, cholangiocarcinoma, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM