Přínos panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu - kazuistika

05/2020

MUDr. Stanislav John

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Ústav lékařské biologie a genetiky LF UK Hradec Králové

 

SOUHRN

Inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) se staly standardní součástí kombinovaných léčebných schémat metastazujícího/pokročilého kolorektálního karcinomu. Jejich použití je vázáno na doplnění mutačního stavu genů KRAS a NRAS a z hlediska dlouhodobé účinnosti je doporučováno hlavně u levostranných tumorů.1,2 Následující kazuistika ukazuje výrazný přínos použití EGFR inhibitoru panitumumabu v léčbě pacienta s lokálně pokročilým tumorem rektosigmoidea, která i po letech nakonec vedla k velké naději na úplné uzdravení.

 

Klíčová slova

kolorektální karcinom, cílená léčba, kombinovaná protinádorová léčba, panitumumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM