Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Fait Tomáš . Zobrazit všechny články

Screening karcinomu děložního hrdla a role HPV

04/2021 Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D
Lidské papilomaviry (human papillomavirus, HPV) jsou nejvýznamnějším příčinným faktorem vzniku karcinomu hrdla děložního, ale také dalších maligních i benigních lézí ženského a mužského genitálu a částečně dalších oblastí přechodu dlaždicového a cylindrického epitelu. Zabránění získání této infekce je ve svém důsledku primární prevencí všech těchto lézí. Základem sekundární prevence, která je však zatím vytvořena jen pro nejčastější z lézí karcinom hrdla děložního -, je včasný záchyt buněčných změn nebo zjištění HPV infekce, případně kombinace obou.
CELÝ ČLÁNEK

Hormonální substituční terapie u žen s anamnézou nádorového onemocnění

04/2019 Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Hormonální substituční terapie je nejúčinnější léčbou akutního klimakterického syndromu, prevencí osteoporózy a urogenitální atrofie. Je zcela bezpečná u žen s anamnézou karcinomu děložního hrdla, endometria, hematologických malignit, negeneralizovaného melanomu, kolorektálního a hepatocelulárního karcinomu. Naopak absolutně kontraindikována je v případech anamnézy karcinomu prsu, endometriálního stromálního sarkomu, meningeomu a estrogen-pozitivních karcinomů žaludku a močového měchýře.
CELÝ ČLÁNEK

Deset let očkování proti lidskému papilomaviru a jeho genderová problematika

01/2017 Tomáš Fait
Lidské papilomaviry (human papillomavirus, HPV) jsou nejvýznamnějším příčinným faktorem vzniku karcinomu děložního hrdla, ale i dalších maligních a benigních lézí ženského i mužského genitálu a částečně i dalších oblastí přechodu dlaždicového a cylindrického epitelu (skvamokolumnární junkce). Zabránění získání této infekce je pak ve svém důsledku primární prevencí všech těchto lézí včetně karcinomu děložního hrdla. Donedávna bylo možné přenosu a infikování HPV zabránit pouze sexuální abstinencí a bariérovými kontracepčními pomůckami, ovšem s vědomím toho, že viry jsou přenosné i při nekoitálních aktivitách. Posledních deset let máme možnost primární prevence očkováním kvadrivalentní, bivalentní a nejnověji též nonavalentní vakcínou proti HPV. Všechny charakterizuje vysoká účinnost proti typům HPV obsaženým v daných vakcínách a jejich bezpečnost.
CELÝ ČLÁNEK

Vývoj v oblasti očkování proti lidským papilomavirům

06/2016 Vladimír Dvořák, Tomáš Fait
Historie klinického využití HPV vakcinace začíná rokem 2006. Byla založena na kvadrivalentní vakcíně proti HPV 6, 11, 16, 18 a bivalentní vakcíně proti HPV 16, 18. Rozdíl byl zejména v účinnosti na anogenitální léze spojené s HPV 6, 11. Obě vakcíny jsou používány v plošném očkování v protokolu se dvěmi nebo třemi dávkami.
Nejnovější nonavalentní vakcína proti HPV 6, 11, 16, 18, 31,33, 45, 52, 58 zvyšuje účinnost kvadrivalentní vakcíny na karcinom hrdla děložního ze 70 na 90 %. Navíc pokrývá kolem 85-90 % nádorových lézí vulvy, vaginy a anu spojených s HPV infekcí. Účinnost a imunogenicita proti HPV 6, 11, 16, 18 je stejná jako u kvadrivalentní vakcíny.
CELÝ ČLÁNEK