Screening karcinomu děložního hrdla a role HPV

04/2021

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Lidské papilomaviry (human papillomavirus, HPV) jsou nejvýznamnějším příčinným faktorem vzniku karcinomu hrdla děložního, ale také dalších maligních i benigních lézí ženského a mužského genitálu a částečně dalších oblastí přechodu dlaždicového a cylindrického epitelu. Zabránění získání této infekce je ve svém důsledku primární prevencí všech těchto lézí. Základem sekundární prevence, která je však zatím vytvořena jen pro nejčastější z lézí karcinom hrdla děložního -, je včasný záchyt buněčných změn nebo zjištění HPV infekce, případně kombinace obou.

 

Klíčová slova

lidské papilomaviry, nádory asociované s HPV, testace HPV, cervikální cytologie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM