Deset let očkování proti lidskému papilomaviru a jeho genderová problematika

01/2017

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Lidské papilomaviry (human papillomavirus, HPV) jsou nejvýznamnějším příčinným faktorem vzniku karcinomu děložního hrdla, ale i dalších maligních a benigních lézí ženského i mužského genitálu a částečně i dalších oblastí přechodu dlaždicového a cylindrického epitelu (skvamokolumnární junkce). Zabránění získání této infekce je pak ve svém důsledku primární prevencí všech těchto lézí včetně karcinomu děložního hrdla. Donedávna bylo možné přenosu a infikování HPV zabránit pouze sexuální abstinencí a bariérovými kontracepčními pomůckami, ovšem s vědomím toho, že viry jsou přenosné i při nekoitálních aktivitách. Posledních deset let máme možnost primární prevence očkováním kvadrivalentní, bivalentní a nejnověji též nonavalentní vakcínou proti HPV. Všechny charakterizuje vysoká účinnost proti typům HPV obsaženým v daných vakcínách a jejich bezpečnost.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lidské papilomaviry, karcinom děložního hrdla, kondylomata, nádory asociované s HPV, vakcína proti HPV

 

SUMMARY

Human papillomaviruses (HPV) are the most important causes of cervical cancer but also other carcinomas and non-malignant lessions especially of women's and men's genital area. But not only. Prevention of HPV infection is the primary prevention of all HPV-associated lessions. Rules of safety sex are very important but HPV could be transfer also by noncoital activities. Ten years ago clinical history of HPV vaccination has started by quadrivalent vaccine. In 2015 it was graduated by nonavalent vaccine. All HPV vaccines are characterized by high efficacy against including types of HPV and also high safety.

 

KEY WORDS

human papillomavirus, cervical cancer, genital warts, HPV associated tumors, HPV vaccine

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM