Vývoj v oblasti očkování proti lidským papilomavirům

06/2016

Vladimír Dvořák1, Tomáš Fait2

1   Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno

2   Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Historie klinického využití HPV vakcinace začíná rokem 2006. Byla založena na kvadrivalentní vakcíně proti HPV 6, 11, 16, 18 a bivalentní vakcíně proti HPV 16, 18. Rozdíl byl zejména v účinnosti na anogenitální léze spojené s HPV 6, 11. Obě vakcíny jsou používány v plošném očkování v protokolu se dvěmi nebo třemi dávkami.

Nejnovější nonavalentní vakcína proti HPV 6, 11, 16, 18, 31,33, 45, 52, 58 zvyšuje účinnost kvadrivalentní vakcíny na karcinom hrdla děložního ze 70 na 90 %. Navíc pokrývá kolem 85-90 % nádorových lézí vulvy, vaginy a anu spojených s HPV infekcí. Účinnost a imunogenicita proti HPV 6, 11, 16, 18 je stejná jako u kvadrivalentní vakcíny.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

HPV, vakcinace, účinnost, bezpečnost

 

SUMMARY

The clinical history of HPV vaccination have started since 2006. It was based on quadrivalent vaccine against HPV 6, 11, 16, 18 and bivalent vaccine against HPV 16, 18. Difference was especially in effects on anogenital lessions connected with HPV 6, 11. Both vaccines are used in cohort vaccination in three or two doses protocol.

The newest nine-valent vaccine against HPV 6, 11, 16, 18, 31,33, 45, 52, 58 could improve efficacy of quadrivalent vaccine from 70 to 90 % for cervical cancer. In addition this vaccine has covered around 85-90 % of HPV-related vulvar, vaginal and anal cancers. Efficacy and immunogenicity against HPV 6, 11, 16, 18 is the same as for quadrivalent vaccine.

 

KEY WORDS

HPV, vaccination, efficacy, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM