Hormonální substituční terapie u žen s anamnézou nádorového onemocnění

04/2019

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Hormonální substituční terapie je nejúčinnější léčbou akutního klimakterického syndromu, prevencí osteoporózy a urogenitální atrofie. Je zcela bezpečná u žen s anamnézou karcinomu děložního hrdla, endometria, hematologických malignit, negeneralizovaného melanomu, kolorektálního a hepatocelulárního karcinomu. Naopak absolutně kontraindikována je v případech anamnézy karcinomu prsu, endometriálního stromálního sarkomu, meningeomu a estrogen-pozitivních karcinomů žaludku a močového měchýře.

 

Klíčová slova

hormonální substituční terapie, onkologická pacientka, klimakterický syndrom, osteoporóza, rekurence

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM