Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Cienciala Jan . Zobrazit všechny články

Agresivní hemangiom páteře

05/2016 Milan Filipovič, Martin Repko, Andrea Šprláková-Puková, Jan Cienciala, Radim Grosman
Hemangiom je cévní abnormalita charakteru arteriovenózního zkratu. Dle WHO se jedná o benigní neoplastickou vaskulární lézi a jako takový je hemangiom obratle (HO) považován za nejčastější primární benigní nádor páteře. V naprosté většině případů jde o náhodný radiologický nález jinak asymptomatické, téměř výhradně solitární léze páteře. Pouze u 1 % pacientů se hemangiom projeví klinicky bolestí v páteři a při útlaku nervových struktur i možným neurologickým postižením, v souladu s radiologickým popisem léze pak mluvíme o agresivním hemangiomu obratle (AHO). Diagnóza hemangiomu obratle se opírá o zobrazovací metody, kdy u HO nacházíme typický radiologický nález, zatímco AHO může činit značné diagnostické rozpaky. Léčba hemangiomu pak závisí především od agresivity jeho chování a představuje široké rozmezí od sledování náhodně zachyceného hemangiomu, přes konzervativní terapii a miniinvazivní metody chirurgického ošetření, až po radikální odstranění postiženého obratle.
CELÝ ČLÁNEK

Aneuryzmatická kostní cysta páteře

05/2016 Pavel Ženčica, Jan Cienciala, Radim Grosman, Martin Repko
Aneuryzmatická kostní cysta (AKC) je benigní osteolytická expanzivní kostní léze vyskytující se v metafýzách dlouhých kostí, obratlích a plochých kostech. Je složena z mnohočetných krvavých dutin oddělených fibrózními pojivovými septy obsahujícími osteoklasty a reaktivní osteogenezi. Tato erozivní léze zahrnuje asi 6 % všech tumorózních kostních lézí. V 80 % případů se vyskytuje u pacientů do 20 let věku. Až 30 % AKC je lokalizováno v páteři a sakru. Obyčejně vzniká v zadním oblouku a v 75-90 % extenduje do obratlového těla, což může vyústit k patologickou frakturu těla obratle. Lokalizace v zadních obloucích může způsobit neurologické příznaky.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti operační léčby metastatického postižení páteře

05/2016 Radim Grosman, Jan Cienciala, Martin Repko
Páteř patří mezi místa nejčastěji postižená při šíření nádorového procesu. Ve většině případů je metastáza lokalizová­na do obratlového těla, kde narušuje stabilitu páteře, vytváří riziko patologické zlomeniny a přímým tlakem na nervové struktury může působit bolesti a neurologické postižení.
Plánování operačního výkonu vychází z celkového stavu, základní diagnózy, neurologického nálezu a místa postižení. Pro ověření histologické povahy je u nejasných případů indikováno bioptické vyšetření. U progredujícího neurologic­kého postižení je indikováno neodkladné uvolnění nervových struktur, případně doplněné stabilizací páteře. U pacien­tů, kde je dlouhodobá prognóza základního onemocnění delší, jsou indikovány radikální operace s kompletním od­straněním obratle a stabilizací páteře. Cílem operační léčby metastáz páteře je nejen zajištění stability páteře, snížení bolesti a zmenšení rizika neurologického postižení, ale i kompletní onkologicky radikální odstranění metastázy.
CELÝ ČLÁNEK

Chirurgická léčba primárních nádorů a metastatického onemocnění páteře

05/2016 Jan Cienciala
Léčba nádorového onemocnění páteře závisí na celé řadě faktorů, které jsou jedinečné pro každého pacienta a jeho individuální nádorové postižení. K dispozici je široké spektrum léčebných postupů - od pozorování až k totální vertebrektomii.
Při léčbě nádorů páteře vycházíme z chirurgického plánu a zvažujeme indikace k chirurgické léčbě. Radikalitu operačního výkonu nám pomáhá určovat celá řada skórovacích systémů. Jak nedostatečná, tak ale i zbytečná léčba může vést k problémům.
V léčbě nádorů páteře hraje důležitou roli kvalita resekčních okrajů, která má velký prognostický význam. Dokonce i u metastatických lézí umožňuje široká resekce prodloužit přežití a zlepšit kvalitu života. En bloc resekce vyžaduje odstranění obratlového těla kolem celé míchy. Kostní kruh musí být přerušen na dvou místech, typicky v pediklech. Rekonstrukce předního sloupce v kombinaci s transpedikulární fixací poskytuje odpovídající rigiditu systému. U benigních a pomalu rostoucích tumorů, kde je očekávané přežití v letech, je nezbytné dosažení kostní fúze za použití trikortikálních kostních štěpů nebo titanových klecí s kostními štěpy. Chceme-li se vyhnout pozdním komplikacím, musí rekonstrukce poskytnout pevnou fúzi.
CELÝ ČLÁNEK