Možnosti operační léčby metastatického postižení páteře

05/2016

Radim Grosman, Jan Cienciala, Martin Repko

Ortopedická klinika, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Páteř patří mezi místa nejčastěji postižená při šíření nádorového procesu. Ve většině případů je metastáza lokalizována do obratlového těla, kde narušuje stabilitu páteře, vytváří riziko patologické zlomeniny a přímým tlakem na nervové struktury může působit bolesti a neurologické postižení.

Plánování operačního výkonu vychází z celkového stavu, základní diagnózy, neurologického nálezu a místa postižení. Pro ověření histologické povahy je u nejasných případů indikováno bioptické vyšetření. U progredujícího neurologického postižení je indikováno neodkladné uvolnění nervových struktur, případně doplněné stabilizací páteře. U pacientů, kde je dlouhodobá prognóza základního onemocnění delší, jsou indikovány radikální operace s kompletním odstraněním obratle a stabilizací páteře. Cílem operační léčby metastáz páteře je nejen zajištění stability páteře, snížení bolesti a zmenšení rizika neurologického postižení, ale i kompletní onkologicky radikální odstranění metastázy.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

páteř, metastáza, operace

 

SUMMARY

The spine is one of the most frequent places of metastatic spreading. In the most cases the metastasis is located into vertebral body where it could cause spinal instability, pathological fracture, pain or neurological impairment.

For surgery type planning is important to know performance status, oncological diagnosis, neurological finding and level of affected spine. Biopsy is indicated in unsure diagnosis. Acute decompression of neural structures or decompression with stabilisation are indicated in case of worsening neurological impairment. Radical metastasectomy with stabilisation or total vertebrectomy are indicated procedures if patient has a long life expectancy and good performance status. The goals of spondylooncological surgery are spine stability, reduction of pain and neurological impairment and also oncologicaly radical removal of spinal metastasis.

 

KEY WORDS

spine, metastasis, surgery

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM