Aneuryzmatická kostní cysta páteře

05/2016

Pavel Ženčica, Jan Cienciala, Radim Grosman, Martin Repko

Ortopedická klinika, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Aneuryzmatická kostní cysta (AKC) je benigní osteolytická expanzivní kostní léze vyskytující se v metafýzách dlouhých kostí, obratlích a plochých kostech. Je složena z mnohočetných krvavých dutin oddělených fibrózními pojivovými septy obsahujícími osteoklasty a reaktivní osteogenezi. Tato erozivní léze zahrnuje asi 6 % všech tumorózních kostních lézí. V 80 % případů se vyskytuje u pacientů do 20 let věku. Až 30 % AKC je lokalizováno v páteři a sakru. Obyčejně vzniká v zadním oblouku a v 75-90 % extenduje do obratlového těla, což může vyústit k patologickou frakturu těla obratle. Lokalizace v zadních obloucích může způsobit neurologické příznaky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

aneuryzmatická kostní cysta, tumory páteře, totální resekce, recidiva tumoru

 

SUMMARY

The aneurysmal bone cyst (ABC) is a benign, expansile and osteolytic lesion of bone found in the methaphyses of long bones, vertebrae and flat bones. It is composed of numerous blood-filled cavities separated by fibrous connective tissue septa with osteoclasts and reactive osteogenesis. This erosive lesion accounts for about 6 % of all tumoral bone lesions. In 80 % of cases, it occurs in individuals younger than 20 years of age. In about 30 % of the cases, particularly in adults, ABC co-exists with primary tumor. Up to 30 % of ABC occur in spine and sacrum. Usually arise in neural arch and in 75-90 % extend into vertebral body; this may result in a pathological fracture of the body or, when present in the vertebral arches, in neurological symptoms.

 

KEY WORDS

aneurysmal bone cyst, tumours of the spine, total removal, tumor recurrence

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM