Agresivní hemangiom páteře

05/2016

Milan Filipovič1, Martin Repko1, Andrea Šprláková- Puková2, Jan Cienciala1, Radim Grosman1

Ortopedická klinika, LF MU a FN, Brno

Radiologická klinika, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Hemangiom je cévní abnormalita charakteru arteriovenózního zkratu. Dle WHO se jedná o benigní neoplastickou vaskulární lézi a jako takový je hemangiom obratle (HO) považován za nejčastější primární benigní nádor páteře. V naprosté většině případů jde o náhodný radiologický nález jinak asymptomatické, téměř výhradně solitární léze páteře. Pouze u 1 % pacientů se hemangiom projeví klinicky bolestí v páteři a při útlaku nervových struktur i možným neurologickým postižením, v souladu s radiologickým popisem léze pak mluvíme o agresivním hemangiomu obratle (AHO). Diagnóza hemangiomu obratle se opírá o zobrazovací metody, kdy u HO nacházíme typický radiologický nález, zatímco AHO může činit značné diagnostické rozpaky. Léčba hemangiomu pak závisí především od agresivity jeho chování a představuje široké rozmezí od sledování náhodně zachyceného hemangiomu, přes konzervativní terapii a miniinvazivní metody chirurgického ošetření, až po radikální odstranění postiženého obratle.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hemangiom, agresivní hemangiom obratle, perkutánní vertebroplastika, vertebrektomie

 

SUMMARY

The hemangioma is a vascular abnormality of the character of arteriovenous shortage. According to WHO, the hemangioma is a benign neoplastic vascular lesion and the hemangioma of the vertebral body is counted as the most common benign neoplasia of the vertebral column. In majority of the cases, the hemangioma is coincidental finding in radiological examination. It is mostly asymptomatic and solitary spinal lesion. The hemangioma has some clinical disabilities only in 1% of the casesback pain, in case of compression of the nervous structures also neurological disabilities, together with radiologic criteria, it is called aggressive hemangioma. The diagnosis of the hemangioma is based on typical radiological findings, while aggressive hemangioma can be a diagnostic dilemma. The treatment depends on the aggresivity of the hemangioma and differs from the observation, conservative therapy and the miniinvasive surgical methods to the radical vertebrectomy.

 

KEYWORDS

aggressive hemangioma, angiomatosis, percutaneous vertebroplasty, vertebrectomy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM