Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Arenberger Petr . Zobrazit všechny články

Lokálně progredující a metastazující bazaliom

02/2019 Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA
Bazaliom je nejčastějším kožním nádorem, přesto jeho terapii byla zatím věnována jenom malá pozornost. Drtivá většina nemocných je vyléčena chirurgickým odstraněním nádoru. Mezi další léčebné možnosti patří radioterapie, kryoterapie či fotodynamická terapie. U malého zlomku případů však současné možnosti léčby nevedou k vyléčení a bazaliom se vyvine do pokročilého stadia. Lokálně pokročilé stadium může způsobit významné zničení a znetvoření okolních tkání. V extrémně vzácných případech může onemocnění dojít do metastatického stadia, které přímo ohrožuje život nemocného.
 
CELÝ ČLÁNEK

Ke kožnímu lékařství patří i nádory kůže

02/2019 Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA
Hned na úvod bych se rád podíval trochu do historie. Na konci devadesátých let minulého století jsme si totiž v dermatovene- rologii uvědomili, že s nárůstem počtu kožních nádorů je třeba něco radikálně udělat. V 70. letech jsme byli například na něja­kých zhruba třech nových melanomech na sto tisíc obyvatel, dneska jich je ke třicítce a křivka stále tvrdošíjně stoupá. Málokdo si uvědomuje, že kožních nádorů je u člověka ze všech nádorů nejvíce. V České republice se nových případů objeví každoročně mezi 25 000 až 35 000, takže tvoří celou třetinu až čtvrtinu všech nádorů.
CELÝ ČLÁNEK

Inhibitory BRAF/MEK v léčbě maligního melanomu

03/2018 Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Metastazující melanom patřil ještě poměrně nedávno mezi maligní nádorová onemocnění s velmi špatnou prognózou, pouze omezeně odpovídající na dostupné léčebné metody. V posledních pěti letech se však metastazující melanom díky novým terapeutickým možnostem alespoň u části nemocných pomalu mění z infaustního onemocnění v onemocnění se šancí na déletrvající přežití. Zatímco před deseti lety přežívalo déle než pět let maximálně 10 % nemocných, v současné době je to díky novým terapeutickým možnostem již zhruba 30 % pacientů.
CELÝ ČLÁNEK

Bazaliom

12/2016 Petr Arenberger, Jiří Ettler
Bazaliom nebo bazocelulární karcinom je nejčastějším kožním nádorem, který velmi výjimečně metastazuje, ale může způsobit značnou mutilaci při penetraci do okolních tkání. Postihuje především osoby se světlým fototypem a pozitivní rodinnou anamnézou. Léčbou volby je standardní chirurgická excize. Mohsova mikrografická chirurgie se provádí ambulantně nebo za hospitalizace, kdy se nádor exciduje a bezprostředně se vyšetří v mikroskopu. Kryoterapie je starší metoda, používaná pro velkou část kožních nádorů. Další možnosti, jako fotodynamická terapie, lokální imunoterapie, aktinoterapie nebo cílená terapie budou diskutovány.
CELÝ ČLÁNEK