Bazaliom

12/2016

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MUDr. Jiří Ettler

Dermatoveneroíogická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Bazaliom nebo bazocelulární karcinom je nejčastějším kožním nádorem, který velmi výjimečně metastazuje, ale může způsobit značnou mutilaci při penetraci do okolních tkání. Postihuje především osoby se světlým fototypem a pozitivní rodinnou anamnézou. Léčbou volby je standardní chirurgická excize. Mohsova mikrografická chirurgie se provádí ambulantně nebo za hospitalizace, kdy se nádor exciduje a bezprostředně se vyšetří v mikroskopu. Kryoterapie je starší metoda, používaná pro velkou část kožních nádorů. Další možnosti, jako fotodynamická terapie, lokální imunoterapie, aktinoterapie nebo cílená terapie budou diskutovány.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

bazaliom, chirurgie, imunoterapie, fotodynamická terapie, cílená léčba

 

SUMMARY

Basal cell carcinoma (BCC) also known as basalioma or basal cell cancer, is the most common skin cancer. BCC has a very low metastatic risk. This tumor can cause significant disfigurement by invading surrounding tissues. It occurs mainly in fair-skinned patients with a family history of this cancer. Sunlight is a factor in about two-thirds of these cancers. Standard surgical excision is the treatment of choice. Mohs micrographic surgery is an outpatient or inpatient procedure in which the tumor is surgically excised and then immediately examined under a microscope. Cryosurgery is an old modality for the treatment of many skin cancers. Other treatment options incl. photodynamic therapy, topical imunotherapy, radiation or targeted therapy will be discussed.

 

KEY WORDS

basal cell carcinoma, surgery, immunotherapy, photodynamic therapy, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM