Inhibitory BRAF/MEK v léčbě maligního melanomu

03/2018

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Metastazující melanom patřil ještě poměrně nedávno mezi maligní nádorová onemocnění s velmi špatnou prognózou, pouze omezeně odpovídající na dostupné léčebné metody. V posledních pěti letech se však metastazující melanom díky novým terapeutickým možnostem alespoň u části nemocných pomalu mění z infaustního onemocnění v onemocnění se šancí na déletrvající přežití. Zatímco před deseti lety přežívalo déle než pět let maximálně 10 % nemocných, v současné době je to díky novým terapeutickým možnostem již zhruba 30 % pacientů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující maligní melanom, inhibitory BRAF, inhibitory MEK, přežití

 

SUMMARY

Metastatic melanoma was still relatively recently considered as a malignant tumor with a very poor prognosis, with only limited response to the available treatment methods. However, over the last five years, at least in part of the patients, metastatic melanoma has been slowly changing from being a disease with poor prognosis to disease with long-term survival. It is mostly due to new therapeutic options. Ten years ago, five-year survival rate was no more than 10% of patients. Nowadays, using the latest therapeutic options, the number is approximately 30%.

 

KEY WORDS

metastatic malignant melanoma, BRAF inhibitors, MEK inhibitors, survival

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM