Lokálně progredující a metastazující bazaliom

02/2019

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Bazaliom je nejčastějším kožním nádorem, přesto jeho terapii byla zatím věnována jenom malá pozornost. Drtivá většina nemocných je vyléčena chirurgickým odstraněním nádoru. Mezi další léčebné možnosti patří radioterapie, kryoterapie či fotodynamická terapie. U malého zlomku případů však současné možnosti léčby nevedou k vyléčení a bazaliom se vyvine do pokročilého stadia. Lokálně pokročilé stadium může způsobit významné zničení a znetvoření okolních tkání. V extrémně vzácných případech může onemocnění dojít do metastatického stadia, které přímo ohrožuje život nemocného.

 

Klíčová slova

bazaliom, lokální progrese, metastazování, terapie

 

SUMMARY

Basal cell carcinoma is the most common skin tumor, yet little attention has been paid to its treatment. The vast majority of patients are cured by surgical removal of the tumor. Other therapeutic options include radiotherapy, cryotherapy or photodynamic therapy. However, in a limited number of cases, current treatment options do not lead to cure and basal cell carcinoma develops into an advanced stage. A locally advanced stage can cause significant destruction and disfigurement of surrounding tissues. In extremely rare cases, the disease may develop into a metastatic stage that directly threatens the patient's life.

 

Key words

basal cell carcinoma, local progression, metastasing, therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM