Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Rusín Štěpán . Zobrazit všechny články

Nové možnosti v řešení průlomové bolesti onkologického pacienta

06/2023 MUDr. Štěpán Rusín
Léčba průlomové bolesti by měla být součástí léčby všech chronických bolestí. Záchranná medikace však vyžaduje specifické vlastnosti a farmakokinetiku. Onkologická průlomová bolest je specifickým typem akutní bolesti. U chronické onkologické bolesti má prevalenci okolo 80 %. Je jedním z negativních prognostických faktorů s celkovým dopadem na úspěšnost léčby, kvalitu života a nutnost čerpání zdravotní péče. Naštěstí i zde se daří zavádět nové možnosti léčby a nové aplikační formy léků.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě bolesti

02/2020 MUDr. Štěpán Rusín
Dobrá a adekvátní analgezie je základním právem každého pacienta. Ačkoliv je v dnešní době kvalitní léčba bolesti daleko dostupnější, kvalita léčby bolesti je stále závislá na aktivním zájmu zdravotníků a organizaci léčby akutní a chronické bolesti na daném pracovišti. Opakovaně se prokazuje souvislost kvalitní analgezie se snížením morbidity, rychlejším zotavením a propuštěním pacienta z nemocnice.
CELÝ ČLÁNEK

Fantomová bolest

02/2019 MUDr. Štěpán Rusín, MUDr. Petr Jelínek
Jako fantomová bolest se označuje složitý komplex vjemů pociťovaný v již neexistující, tedy amputované nebo chybějící části těla.
CELÝ ČLÁNEK

Kostní algický syndrom u maligních onemocnění

04/2018 MUDr. Štěpán Rusín; MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Kostní tumory a kostní metastázy jsou jedním z vedoucích zdrojů bolestí u nemocných s pokročilým onkologickým onemocněním, a tím i jednou z hlavních příčin jejich nižší kvality života. Představují ztrátu funkční nezávislosti nemocného a omezení schopnosti podílet se na běžných denních činnostech, často jsou spojovány s terminální fází onkologického onemocnění, vedou ke strachu, úzkosti a depresím. Prevalence bolesti u nádorů kostí je 85-100 %.
CELÝ ČLÁNEK

Průlomová bolest

01/2017 Štěpán Rusín, Petr Jelínek
Průlomová bolest je přechodné vzplanutí bolesti silné intenzity při jinak dobře kontrolované a léčené základní bolesti. Vyskytuje se u jakékoli chronické bolesti nádorového i nenádorového typu. Její léčba by měla být součástí léčby všech chronických bolestí. Při řešení tohoto typu bolesti je potřeba každého ambulantního pacienta léčeného pro chronickou bolest vybavit i adekvátní záchrannou medikací s rychlým nástupem účinku.
CELÝ ČLÁNEK

Současný pohled na léčbu nádorové bolesti

10/2016 Štěpán Rusín, Petr Jelínek
Bolest je normální reakcí organismu na škodlivý podnět a svým způsobem je i prospěšným signálem, který je důležitý k obraně organismu proti nepříznivým vlivům. Za určitých okolností se však stává příčinou utrpení nemocného - platí to zejména pro bolest nádorovou, ale také pro jakoukoli bolest chronickou. Zhoubná nádorová onemocnění jsou sama o sobě velkou zátěží pro nemocného i rodinu. Neléčená nebo nedostatečně léčená nádorová bolest významně zhoršuje zdravotní stav, má výrazný negativní vliv na psychiku a kvalitu života vůbec. Bolest u nádorového onemocnění není závislá na tom, jestli vlastní léčba tohoto onemocnění je nebo není úspěšná. Bolest může být stejně nepříjemná i u onkologických onemocnění, která se daří dobře zvládnout. V současné době jsme schopni až u 95 % pacientů s nádorovým onemocněním bolest buď odstranit, nebo aspoň výrazně zmírnit na snesitelnější úroveň.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba dlouholetého algického syndromu kombinované etiologie

04/2016 Štěpán Rusín, Petr Jelínek
V článku je popsána léčba dlouhodobého (18 let) pomalu akcelerujícího algického syndromu kombinované etiologie - primárně těžkého degenerativního postižení kloubů a skeletu a postupně nastupujícího kostního algického syndromu u kostních metastáz při karcinomu prostaty. Léčba vyžaduje kombinaci různých opioidů, včetně oxycodonu/naloxonu ve vysokých dávkách.
CELÝ ČLÁNEK