Současný pohled na léčbu nádorové bolesti

10/2016

Štěpán Rusín, Petr Jelínek

ARO, Ambulance léčby bolesti, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Bolest je normální reakcí organismu na škodlivý podnět a svým způsobem je i prospěšným signálem, který je důležitý k obraně organismu proti nepříznivým vlivům. Za určitých okolností se však stává příčinou utrpení nemocného - platí to zejména pro bolest nádorovou, ale také pro jakoukoli bolest chronickou. Zhoubná nádorová onemocnění jsou sama o sobě velkou zátěží pro nemocného i rodinu. Neléčená nebo nedostatečně léčená nádorová bolest významně zhoršuje zdravotní stav, má výrazný negativní vliv na psychiku a kvalitu života vůbec. Bolest u nádorového onemocnění není závislá na tom, jestli vlastní léčba tohoto onemocnění je nebo není úspěšná. Bolest může být stejně nepříjemná i u onkologických onemocnění, která se daří dobře zvládnout. V současné době jsme schopni až u 95 % pacientů s nádorovým onemocněním bolest buď odstranit, nebo aspoň výrazně zmírnit na snesitelnější úroveň.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nádorová bolest, průlomová bolest, tipy a triky, opiofobie, nežádoucí vedlejší účinky léčby

 

SUMMARY

The pain becomes, under certain circumstances, the cause of patient's suffering - it applies especially for the cancer pain, as well as for any other chronic pain. Cancer is in itself a huge burden both on the patient and his family. Untreated or insufficiently treated cancer pain significantly worsens the health condition, has a significant negative impact on mental health and quality of life in general. The pain at cancer is not dependent on whether the treatment of this condition is successful or not. The pain can be just the same in successfully managed oncological diseases. Currently, we are able to either eliminate or significantly reduce the pain to tolerable levels in 95 % of patients with cancer pain.

 

KEY WORDS

cancer pain, breakthrough pain, tips & tricks, opiophobia, adverse reactions

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM