Průlomová bolest

01/2017

MUDr. Štěpán Rusín, MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Průlomová bolest je přechodné vzplanutí bolesti silné intenzity při jinak dobře kontrolované a léčené základní bolesti. Vyskytuje se u jakékoli chronické bolesti nádorového i nenádorového typu. Její léčba by měla být součástí léčby všech chronických bolestí. Při řešení tohoto typu bolesti je potřeba každého ambulantního pacienta léčeného pro chronickou bolest vybavit i adekvátní záchrannou medikací s rychlým nástupem účinku.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

průlomová bolest, chronická bolest, záchranná medikace, nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Breakthrough pain is a transitory flare of strong intensity pain in patients with otherwise well controlled and treated baseline pain. It occurs in any chronic pain, both of cancer and non-cancer type. Its treatment should be part of the treatment of any chronic pain. To solve this kind of pain, each out patient treated for chronic pain should be equipped with suitable rescue medication with rapid onset of action.

 

KEY WORDS

breakthrough pain, chronic pain, rescue medication, adverse events

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM