Kostní algický syndrom u maligních onemocnění

04/2018

MUDr. Štěpán Rusín; MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Anesteticko-resuscitační oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Kostní tumory a kostní metastázy jsou jedním z vedoucích zdrojů bolestí u nemocných s pokročilým onkologickým onemocněním, a tím i jednou z hlavních příčin jejich nižší kvality života. Představují ztrátu funkční nezávislosti nemocného a omezení schopnosti podílet se na běžných denních činnostech, často jsou spojovány s terminální fází onkologického onemocnění, vedou ke strachu, úzkosti a depresím. Prevalence bolesti u nádorů kostí je 85-100 %.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

bolest, kostní příhody, metastázy do skeletu, patologické fraktury

 

SUMMARY

Bone tumors and bone metastases are one of the main sources of pain at patients with advanced oncological diseases and thus one of the main causes of lowering with quality of the in lives. They represent the loss of functional independence of a patient, limit the ability to participate in common daily activities, are often associated with the terminal oncological illness and lead to far, anxiety and depression. Prevalence of pain in bone tumors is 85-100 %.

 

KEY WORDS

pain, skeletal related events, bone metastases, pathological fractures

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM