Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Rušarová Nikol . Zobrazit všechny články

Karcinom prostaty - sekvenace systémové léčby systémového onemocnění - kazuistika

02/2021 MUDr. Nikol Rušarová; MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Karcinom prostaty patří celosvětově mezi jedno z nejčastějších nádorových onemocnění postihujících muže. I přes časnou diagnostiku přichází stále mnoho pacientů s již metastatickým postižením. Hledání ideální sekvence léčby pro pokročilý karcinom prostaty je v současné době jednou z nejčastějších otázek.
CELÝ ČLÁNEK

Atezolizumab v léčbě karcinomu prsu

02/2020 MUDr. Nikol Rušarová; MUDr. Marie Bartoušková
Karcinom prsu patří (vyjma nádorů kůže) k nejčastěji diagnostikovaným nádorům u žen. Téměř u 30 % pacientek s časným stadiem nemoci dojde během života k metastatickému rozsevu. V současné době, zejména v důsledku preventivních prohlídek a mamografického vyšetření, vzrůstá incidence karcinomu prsu, která v roce 2017 byla 146 žen / 100 000 obyvatel, nicméně díky novým možnostem léčby a rozšíření armamentaria klesá mortalita. V roce 2017 byla mortalita 34,7 žen / 100 000 obyvatel.
CELÝ ČLÁNEK

HITHOC - možnost kombinované léčby maligního pleurálního mezoteliomu

05/2019 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; MUDr. Nikol Rušarová; MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.
Maligní pleurální mezoteiiom patří bohužel stále mezi onemocnění se všeobecně špatnou prognózou. V tuto chvíli neexistují doporučení, která by jednoznačně definovala optimální léčebnou strategii. Z publikovaných dat se zdá, že multimodální přístup kombinující neoadjuvantní či adjuvantní chemoterapii na bázi platinového derivátu a pemetrexedu, chirurgickou resekci a eventuální peroperační laváž pleurální dutiny chemoterapeutikem přináší pacientům největší benefit. I když jde o přístupy, které jsou stále určeny pouze pro selektovanou skupinu pacientů v dobrém výkonnostním stavu, bez známek generalizace onemocnění a bez závažných komorbidit. Je třeba dalších klinických studií, které by jednoznačně definovaly optimální léčebný algoritmus pro maligní pleurální mezoteliom.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální léčebné možnosti pacientek s metastatickým HER-2+/HER-2- karcinomem prsu

02/2019 MUDr. Nikol Rušarová, MUDr. Marie Bartoušková, doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Karcinom prsu je nejčastěji diagnostikovaným onemocněním postihujícím ženy (vyjma nádorů kůže) a i přes včasnou diagnostiku je téměř 5 % pacientek zachyceno ve IV. stadiu. Díky vývoji nových molekul můžeme v současné době pohlížet na karcinom prsu jako na chronické onemocnění, nicméně při metastatickém postižení se nadále jedná o onemocnění nevyléčitelné. Karcinom prsu je velmi heterogenní onemocnění složené z mnoha podtypů s odlišným biologickým chováním a odlišnou odpovědí na léčbu.
CELÝ ČLÁNEK