HITHOC - možnost kombinované léčby maligního pleurálního mezoteliomu

05/2019

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.1; MUDr. Nikol Rušarová2; MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.3

1 Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

2 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

3 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Maligní pleurální mezoteiiom patří bohužel stále mezi onemocnění se všeobecně špatnou prognózou. V tuto chvíli neexistují doporučení, která by jednoznačně definovala optimální léčebnou strategii. Z publikovaných dat se zdá, že multimodální přístup kombinující neoadjuvantní či adjuvantní chemoterapii na bázi platinového derivátu a pemetrexedu, chirurgickou resekci a eventuální peroperační laváž pleurální dutiny chemoterapeutikem přináší pacientům největší benefit. I když jde o přístupy, které jsou stále určeny pouze pro selektovanou skupinu pacientů v dobrém výkonnostním stavu, bez známek generalizace onemocnění a bez závažných komorbidit. Je třeba dalších klinických studií, které by jednoznačně definovaly optimální léčebný algoritmus pro maligní pleurální mezoteliom.

 

Klíčová slova

maligní pleurální mezoteliom, HITHOC, multimodální přístup

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM