Aktuální léčebné možnosti pacientek s metastatickým HER-2+/HER-2- karcinomem prsu

02/2019

MUDr. Nikol Rušarová1,2, MUDr. Marie Bartoušková1, doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.1

1. Onkologická klinika FN Olomouc

2. LF UP, Olomouc

 

SOUHRN

Karcinom prsu je nejčastěji diagnostikovaným onemocněním postihujícím ženy (vyjma nádorů kůže) a i přes včasnou diagnostiku je téměř 5 % pacientek zachyceno ve IV. stadiu. Díky vývoji nových molekul můžeme v současné době pohlížet na karcinom prsu jako na chronické onemocnění, nicméně při metastatickém postižení se nadále jedná o onemocnění nevyléčitelné. Karcinom prsu je velmi heterogenní onemocnění složené z mnoha podtypů s odlišným biologickým chováním a odlišnou odpovědí na léčbu.

 

Klíčová slova

karcinom prsu, trastuzumab, pertuzumab, chemoterapie, hormonální léčba, everolimus, inhibitory CDK 4/6, fulvestrant

 

SUMMARY

Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer and despite the gains in early detection, up to 5 percent of women are diagnosed with metastatic disease at the time of first presentation. Due to development of new molecules breast cancer is now a chronic disease, while metastatic disease is still incurable. It is a heterogeneous diverse disease composed of several biologic subtypes that have distinct behaviors and responses to therapy.

 

Key words

breast cancer, trastuzumab, pertuzumab, chemotherapy, endocrine therapy, everolimus, inhibitors CDK 4/6, fulvestrant

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM