Atezolizumab v léčbě karcinomu prsu

02/2020

MUDr. Nikol Rušarová1,2; MUDr. Marie Bartoušková1

1 Onkologická klinika FN Olomouc

2 LF UP, Olomouc

 

SOUHRN

Karcinom prsu patří (vyjma nádorů kůže) k nejčastěji diagnostikovaným nádorům u žen. Téměř u 30 % pacientek s časným stadiem nemoci dojde během života k metastatickému rozsevu. V současné době, zejména v důsledku preventivních prohlídek a mamografického vyšetření, vzrůstá incidence karcinomu prsu, která v roce 2017 byla 146 žen / 100 000 obyvatel, nicméně díky novým možnostem léčby a rozšíření armamentaria klesá mortalita. V roce 2017 byla mortalita 34,7 žen / 100 000 obyvatel.1

 

Klíčová slova

triple negativní karcinom prsu, atezolizumab, PD-L1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM